194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เมษายน 2560

เมษายน 2560

         สวัสดีครับ ท่านสมาชิกหอการค้า และท่านผู้อ่านทุกท่าน เมื่อวันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้จัด การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ซึ่งถือเป็นกิจกรรมสำคัญสำหรับสมาชิก เพื่อเป็นการสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของหอการค้าฯ ภายใต้การบริหารงานของ นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และคณะกรรมการบริหาร สมัยที่ 16 ผ่านโครงการสำคัญๆ ต่างๆ มากมาย ทั้งในภาคการส่งเสริมเศรษฐกิจจังหวัด การปรับปรุง พัฒนาระบบสาธารณูปโภคของเมือง เส้นทางการคมนาคมภายในจังหวัด การพัฒนาสนามบินอุดรธานี การส่งเสริมการศึกษา และการพัฒนา ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว สร้างเสริมรายได้ให้กับท้องถิ่น ซึ่งในการประชุม ยังได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรชื่อดังระดับประเทศ เพื่อสร้างสีสันในงาน ภายใต้หัวข้อ “ปีเปลี่ยน คนเปลี่ยน ธุรกิจเปลี่ยน” โดย อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ หรือ หมอลักษณ์ฟันธง มาให้ข้อมูลความรู้ ถึงจุดเด่น จุดดึงดูดของเมืองอุดรธานี เพื่อให้สมาชิกสามารถนำแนวคิดมาประยุกต์ใช้กับชีวิตและธุรกิจของตนเอง

editor-apilr

         การประชุมใหญ่ครั้งนี้ ยังมีวาระสำคัญคือ การเลือกตั้ง กรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 17 ปีบริหาร 2560-2561 ซึ่งมีสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งถึง 50 คน และตามข้อบังคับของหอการค้าฯ สมาชิกสามารถเลือกได้เพียง 39 คนเท่านั้น และมีผู้ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิก เลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหอการค้าฯ ตามลำดับคะแนนสูงสุด 39 คน โดยมีรายละเอียดในวารสารหอการค้าฯ ฉบับนี้ ที่หน้า 17

         ส่วนภาคเศรษฐกิจเมืองอุดรธานี ยังมีความเคลื่อนไหวต่อเนื่อง เช่น การเปิดอย่างเป็นทางการของศูนย์จำหน่ายวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านยักษ์ใหญ่ระดับประเทศ บุญถาวรอุดรธานี , การเข้าปักธงของทุนส่วนกลาง ในการจำหน่ายสินค้าแบรนด์ชั้นนำ เกรท เอิร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล และการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากประเทศเกาหลี โคเวย์ เป็นต้น ทั้งหมดมีให้ติดตามได้ในวารสารหอการค้าฯ ฉบับนี้แล้วครับ

ด้วยความเคารพ
เทพฤทธิ์ สินศุภเศวต