194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

พฤษภาคม 2560

พฤษภาคม 2560

          สวัสดีครับท่านสมาชิกหอการค้าฯ ท่านผู้อ่านทุกท่าน วารสารหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ฉบับนี้ ถือเป็นฉบับแรกของภายใต้การบริหารงานของ คณะกรรมการหอการค้าฯ สมัยที่ 17 ปีบริหาร 2560-2561 โดยมี นายธนัชชัย สามเสน ดำรงตำแหน่ง ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และมีกระผม “นายปิติ ธรณนิธิกุล” ทำหน้าที่ ประชาสัมพันธ์หอการค้าจังหวัดอุดรธานี รวมทั้ง “บรรณาธิการวารสารหอการค้าจังหวัดอุดรธานี” ด้วย

editor-may

          ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 17 นายธนัชชัย สามเสน ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหารหอการค้าฯ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา โดยจากการแสดงวิสัยทัศน์ได้ชูนโยบาย “สมดุลและชาญฉลาด” โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริม SMEs Start up และเศรษฐกิจ ฐานราก สร้างโอกาสการค้าการลงทุน การเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตร การส่งเสริมการท่องเที่ยวและMICE การพัฒนาคุณภาพชีวิต เดินหน้าสู่ Thailand 4.0 และเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล รวมทั้งสิ่งสำคัญคือการตอบสนองความต้องการของสมาชิกหอการค้าฯ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการดำเนินธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ ส่วนโครงการและแผนงานของหอการค้านั้น ยังคงสานต่อโครงการต่อเนื่อง ทั้งโครงการด้านการศึกษา การจัดทบทวนความรู้ การจัดประกวดแผนธุรกิจ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสร้างโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดซึ่งจะเชื่อมโยงไปสู่ภาคการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในจังหวัดให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการสรรหาแผนงาน โครงการใหม่ๆ ตอบสนองต่อความเติบโตในจังหวัด และเสริมศักยภาพให้กับชาวอุดรธานีได้มากขึ้นด้วย

         สำหรับวารสารหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นอกจากการคงเนื้อหาสาระด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนแล้ว ยังจะมีการเพิ่มสีสัน ความแปลกใหม่ ที่หลากหลายมากขึ้น ส่วนจะเป็นไปในทิศทางใดนั้น ต้องติดตามกันต่อไปครับ

ด้วยความเคารพ