พฤษภาคม 2560

  • Print
Share on facebook

พฤษภาคม 2560

          สวัสดีครับท่านสมาชิกหอการค้าฯ ท่านผู้อ่านทุกท่าน วารสารหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ฉบับนี้ ถือเป็นฉบับแรกของภายใต้การบริหารงานของ คณะกรรมการหอการค้าฯ สมัยที่ 17 ปีบริหาร 2560-2561 โดยมี นายธนัชชัย สามเสน ดำรงตำแหน่ง ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และมีกระผม “นายปิติ ธรณนิธิกุล” ทำหน้าที่ ประชาสัมพันธ์หอการค้าจังหวัดอุดรธานี รวมทั้ง “บรรณาธิการวารสารหอการค้าจังหวัดอุดรธานี” ด้วย

editor-may

          ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 17 นายธนัชชัย สามเสน ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหารหอการค้าฯ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา โดยจากการแสดงวิสัยทัศน์ได้ชูนโยบาย “สมดุลและชาญฉลาด” โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริม SMEs Start up และเศรษฐกิจ ฐานราก สร้างโอกาสการค้าการลงทุน การเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตร การส่งเสริมการท่องเที่ยวและMICE การพัฒนาคุณภาพชีวิต เดินหน้าสู่ Thailand 4.0 และเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล รวมทั้งสิ่งสำคัญคือการตอบสนองความต้องการของสมาชิกหอการค้าฯ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการดำเนินธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ ส่วนโครงการและแผนงานของหอการค้านั้น ยังคงสานต่อโครงการต่อเนื่อง ทั้งโครงการด้านการศึกษา การจัดทบทวนความรู้ การจัดประกวดแผนธุรกิจ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสร้างโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดซึ่งจะเชื่อมโยงไปสู่ภาคการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในจังหวัดให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการสรรหาแผนงาน โครงการใหม่ๆ ตอบสนองต่อความเติบโตในจังหวัด และเสริมศักยภาพให้กับชาวอุดรธานีได้มากขึ้นด้วย

         สำหรับวารสารหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นอกจากการคงเนื้อหาสาระด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนแล้ว ยังจะมีการเพิ่มสีสัน ความแปลกใหม่ ที่หลากหลายมากขึ้น ส่วนจะเป็นไปในทิศทางใดนั้น ต้องติดตามกันต่อไปครับ

ด้วยความเคารพ

игра вырастить животное онлайн на сайте тут база решебник по физике губанов how гдз по русскому ладыженская узнать по ip местонахождение text spy biz ht1h решебник 8 перышкин ссылка sitemap