194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

มิถุนายน 2560

มิถุนายน 2560

        สวัสดีครับท่านสมาชิก และผู้อ่านทุกท่าน ความเคลื่อนไหวของหอการค้าฯ ในเดือนนี้ ประธานหอการค้าได้แต่งตั้งรองประธานหอการค้าฯ จำนวน 13 ฝ่าย เพื่อให้สามารถทำงานได้ครอบคลุมมากขึ้น ทั้งการทำงานต่อเนื่องเช่น ฝ่ายการเงิน การคลัง ฝ่ายพัฒนาเยาวชน ฝ่ายยุทธศาสตร์ และฝ่ายที่แต่งตั้งเพิ่มเช่น ฝ่ายพัฒนา SMEs และเศรษฐกิจฐานราก ดูแล SME เพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ ฝ่ายพัฒนาเมือง ดูแล ให้ความคิดเห็นกับภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองให้ตรงกับความเติบโตของเมืองให้มากที่สุด ฝ่ายดิจิทัลและนวัตกรรม ส่งเสริม สนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีและนำมาใช้กับการประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น ซึ่งเชื่อว่าการแต่งตั้งฝ่ายต่างๆ นี้จะครอบคลุมการทำงานและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมากขึ้น นอกจากนี้ หอการค้าในฐานะประธานคณะทำงานประสานงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไมซ์ซิตี้จังหวัดอุดรธานี ได้จัดประชุมส่วนราชการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนให้จังหวัดอุดรธานี เป็น ไมซ์ซิตี้ ซึ่งจะช่วยผลักดันงาน โครงการ สู่จังหวัดอุดรธานี ได้มากขึ้น และสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชาวจังหวัดอุดรธานีได้มากขึ้น

editor-june

        สำหรับความเคลื่อนไหวของเมืองอุดรธานี ปัจจุบันจังหวัดอุดรธานีมีความเติบโตขึ้นต่อเนื่อง เห็นได้จากสายการบินที่เพิ่มเที่ยวบินเชื่อมจังหวัดอุดรธานี สู่ภูมิภาคต่างๆ ถึง 2 เส้นทาง นั่นคือ แอร์เอเชีย เพิ่มเที่ยวบิน "อุดรธานี บินตรงสู่ พัทยา (อู่ตะเภา)" เป็น 2 เที่ยวต่อวัน และ ไทยสมายล์ เพิ่มเที่ยวบิน กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)-อุดรธานี 5 เที่ยวต่อวัน ซึ่งเป็นผลจากความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีผู้จำหน่ายรถยนต์หรู "โรลส์-รอยส์" เข้ามาเจาะตลาดภาคอีสานตอนบนและสปป.ลาว โดยเลือกจังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดที่สองในการเปิดให้ผู้บริโภคได้ทดลองขับ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของศักยภาพเมืองอุดรธานี ศักยภาพของภาคอีสานตอนบน และในส่วนของนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี มีความคืบหน้า การพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการเป็นนิคมอุตสาหกรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งการถมดิน การก่อสร้างแหล่งเก็บน้ำขนาดใหญ่ การก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าอุดรธานี การพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็น "ศูนย์กระจายสินค้า นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี" เป็นคลังกระจายสินค้ากลุ่มจังหวัดอีสานตอนบน และคาดว่าจะมีความก้าวหน้าต่อไป โดยหอการค้าเชื่อว่า จากนี้ไป เศรษฐกิจจะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องตามศักยภาพของจังหวัดอุดรธานี