194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เดือนพฤศจิกายน 2560

เดือนพฤศจิกายน 2560

          ท่านผู้อ่านครับ เพิ่งผ่านพ้นพิธีสำคัญยิ่งใหญ่ของประเทศ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชวินิจฉัยให้รัฐบาลดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองทั่วประเทศ ด้วยทรงห่วงใยว่า ประชาชนจำนวนมากจะไม่สามารถเดินทางเข้ามาในกรุงเทพฯ ได้ จึงมีพระราชประสงค์ให้ทุกคน ได้มีโอกาสถวายความจงรักภักดี แด่ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” เป็นครั้งสุดท้าย อย่างทั่วถึงโดยควรจะได้สัมผัสบรรยากาศ และความรู้สึกเดียวกัน อย่างพร้อมเพรียงกัน ทั่วทั้งประเทศ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติ ในการจัดสร้างพระเมรุมาศจำลอง รวมจำนวน 85 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมจำนวน 9 แห่ง ในส่วนภูมิภาค จำนวน 76 จังหวัดๆ ละ 1 แห่ง นอกจากนี้ ยังมีซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ รวม 743 แห่งทั่วประเทศ รวมทั้งตามสถานทูตไทยในต่างประเทศ ในส่วนจังหวัดอุดรธานี จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์อย่างยิ่งใหญ่ มียอดรวมผู้ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ทั้งจังหวัดรวมกว่า 365,307 คน มีจำนวนผู้ลงทะเบียนจิตอาสาฯ จังหวัดอุดรธานี มีจำนวน 135,736 คน และมีโรงทานร่วมในงานกว่า 500 โรง รวมทั้งหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมจัดทำโรงทานน้ำดื่ม ผ้าเย็น บริการประชาชนที่มาร่วมงานด้วย โดยได้รับการสนับสนุนจากกรรมการ สมาชิกหอการค้าฯ จากพระราชพิธีดังกล่าวฯ บ่งบอกได้ว่า ประชาชนชาวไทยให้ความสำคัญกับสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างมาก ส่งผลให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความเสียสละ โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันนั่นคือ การถวายความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์

king2

         ในรอบเดือนที่ผ่านมา หอการค้าฯ ได้สนับสนุน YEC ในการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล "๙ ตามรอยพ่อ" น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลเดช และนำรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนโครงการตามรอยพระราชดำริ ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนร่วมโครงการกว่า 4,000 คน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม การติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอุโมงค์และทางข้ามสี่แยกบายพาสอุดรธานี-หนองคาย เพื่อหาแนวทางสร้างความเข้าใจระหว่างผู้จัดทำโครงการกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ก่อสร้าง ให้สามารถดำเนินกิจการ หรือสัญจรได้สะดวกมากขึ้น การจัดประชุม Member Hearing กลุ่มร้านทอง และร้านอาหาร รับฟังสถานการณ์ธุรกิจ รับข้อเสนอแนะ และหาแนวทางแก้ไขปัญหา และในเดือนพฤศจิกายนนี้ หอการค้าฯ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนที่ความคิด (Kid Course) ในหัวข้อ "เรียนเก่งเรื่องกล้วย ๆ ด้วย Mind Map" เครื่องมือจัดระบบความคิดอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกทักษะการเรียนรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ปลดล็อกความคิดสร้างสรรค์ ชาร์ตพลังความจำ เปิดรับนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดอุดรธานี จำนวน 100 คน

        และต้องขอแสดงความยินดีกับสมาชิกหอการค้าจำนวน 3 สถานประกอบการนั่นคือ หจก.ไอคิวเซ้าท์อีสต์โอเอ บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด และบริษัท เวิลด์คอนกรีต จำกัด ในการเข้ารับรับรางวัลเกียรติยศ "วิสาหกิจต้นแบบดีเด่น" จากกระทรวงอุตสาหกรรม ผลจากการเพิ่มผลิตภาพโดยใช้คนเป็นศูนย์กลาง พร้อมทั้งให้ความสำคัญในการสร้างความร่วมมือระหว่างพนักงานและผู้บริหาร บนความเชื่อมั่น "องค์กรแห่งความสุข"