194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เดือนกุมภาพันธ์ 2561

เดือนกุมภาพันธ์ 2561

          สวัสดีครับท่านสมาชิกหอการค้า ท่านผู้อ่านทุกท่าน เดือนมกราคม 2561 ที่ผ่านมา จังหวัดอุดรธานี มีกิจกรรมที่ชาวจังหวัดอุดรธานีให้ความสำคัญ คือ วันที่ระลึกการก่อตั้งจังหวัดอุดรธานี 18 มกราคม 2561 ซึ่งในปีนี้ จังหวัดอุดรธานี ครบรอบการก่อตั้งปีที่ 125 แล้ว หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ ในภาคเช้า มีพิธีถวายสักการะ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี และมีทายาทราชสกุล “ทองใหญ่” ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำเหล่าข้าราชการ พ่อค้าประชาชน องค์กรภาคเอกชน ร่วมทั้งหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีถวายราชสักการะ และร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 126 รูป พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด พิธีทางศาสนา พิธีสู่ขวัญบ้าน สู่ขวัญเมือง พิธีบวงสรวงสดุดี พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และการมอบประกาศเกียรติคุณรางวัล “กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม” (คนดีศรีอุดร) การรำบวงสรวงซึ่งมีประชาชนชาวอุดรธานี กว่า 60,125 คนร่วมกันรำบวงสรวง มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมสมทบทุนเพื่อจัดทำโรงทาน อาหาร เครื่องดื่ม และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และมีบริษัท ห้างร้าน และผู้มีผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันสนับสนุนอาหารและน้ำดื่ม แก่ผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ภาคค่ำมีกิจกรรมเฉลิมฉลอง จำนวน 3 วัน ณ บริเวณลานแอโรบิค สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม เช่น การแสดงพลุหลากหลายรูปแบบที่ยิ่งใหญ่สวยงามตระการตา การแสดง “เล่าเรื่องเมืองอุดร” การแสดงโปงลาง และการแสดงลูกทุ่งชิงช้าสวรรค์ การแสดงจากศิลปินชื่อดัง และการแสดงจากวัฒนธรรมพื้นบ้าน โดยในปีนี้ จังหวัดอุดรธานี จัดงานยิ่งใหญ่กว่าทุกปี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี ในวาระครบ 125 ปี

february

          ในส่วนของหอการค้าฯ นั้น ปลายเดือนที่ผ่านมา ได้จัดโครงการ “ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย” ปี 2560 ซึ่งจัดต่อเนื่องยาวนานเป็นปีที่ 10 แล้ว ทบทวนความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะ ม.5-6 โดยมีนักเรียน เข้าร่วมโครงการกว่า 5,000 คน ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนโครงการเพื่อเด็กและเยาวชนในครั้งนี้

          และในเดือนมีนาคม 2561 หอการค้าฯ กำหนดจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญของหอการค้าฯ เพื่อเปิดเวทีให้สมาชิกได้พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แถลงผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารหอการค้า สมัยที่ 17 และในปีนี้หอการค้าได้จัดให้มีเวทีเสวนาในหัวข้อ "ทิศทางการพัฒนาเมืองอุดรธานี" จากผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดประกอบด้วย นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี และนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสนี้ขอเชิญชวนสมาชิกหอการค้าฯ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และขอเชิญชวนท่านที่สนใจทั่วไป ร่วมรับฟังการเสวนา โดยสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี

          ภาคเศรษฐกิจและการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ช่วงปลายปีที่ผ่านมา ท่าอากาศยานอุดรธานี แถลงความพร้อมการบริการเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด EDS 3 จังหวัดแรก ของประเทศ ในสังกัดกรมท่าอากาศยาน รองรับความเติบโตของผู้โดยสาร และอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยอย่างสูงสุด เตรียมขยายการติดตั้งเพิ่มอีก 8 จังหวัดในปี 2562 และยังมีสายการบินขยายเส้นทางการบินภายในประเทศเพิ่มจากที่มีอยู่เดิม เช่น สายการบินนกแอร์ เปิดเส้นทางบินใหม่ ระหว่างจังหวัดอุดรธานี สู่ จังหวัดอุบลราชธานี ทำการบินสัปดาห์และ 3 เที่ยวบิน ซึ่งทำการบินเที่ยวปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 17 มกราคมที่ผ่านมา และสายการบินแอร์เอเชีย เปิดเส้นทางบิน อุดรธานี-เชียงใหม่ เพื่อรองรับภาคการท่องเที่ยวระหว่าง 2 ภูมิภาค อำนวยความสะดวกการเดินทางให้รวดเร็วขึ้น

          ส่วนด้านสังคมนั้น ช่วงที่ผ่านมา ภาคเอกชนได้จัดกิจกรรมการกุศลหลากหลายกิจกรรมด้วยกันเช่น สโมสรโรตารีหมากแข้ง จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล โรตารีฮาล์มาราธอน 2018 จัดหารายได้ซื้อเครื่องมือทางการแพทย์มูลค่า 4.3 ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาลอุดรธานี และในเดือนกุมภาพันธ์ จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานอุดรธานี เทศบาลตำบลบ้านเชียง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง และหน่วยงานพันธมิตร จัดการแข่งขันบ้านเชียง มาราธอน 2018 “วิ่งเพื่อมรดกโลก” Ban Chaing Marathon 2018 “World Heritage Run” ระหว่างวันที่ 17-18 ก.พ. 61 ณ ชุมชนบ้านเชียง ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ชุมชนบ้านเชียง และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนโดยอาศัยศักยภาพของความเป็นแหล่งมรดกโลกบ้านเชียง ในโอกาสนี้ขอเชิญชวนท่านผู้รักสุขภาพ ร่วมกิจกรรมกันนะครับ โดยรายละเอียดข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ มีในวารสารหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ฉบับนี้แล้วครับ