194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เดือนมีนาคม2561

เดือนมีนาคม2561

         ท่านผู้อ่าน และสมาชิกหอการค้าฯ ครับ ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 หอการค้าจังหวัดอุดรธานี กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ขึ้น ที่ โรงแรมบ้านเชียง อ.เมือง จ.อุดรธานี พร้อมทั้งได้จัดการเสวนาพิเศษในหัวข้อ "โจทย์ใหญ่!! เมืองอุดร" จากผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดอุดรธานี คือ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี และ นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) เพื่อเปิดเวทีให้สมาชิกได้มีโอกาสรับฟังข้อมูล แนวคิด และเรียนรู้ประสบการณ์บริหารงาน และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป จึงถือเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งที่สมาชิกหอการค้าฯ ไม่ควรพลาดนะครับ

         ในภาคการคมนาคม ขนส่งจังหวัดอุดรธานี ได้ประกาศเชิญชวนผู้สนใจยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งเดินรถเส้นทางสาย 20, 21 และสาย 10 เชื่อมตัวเมืองอุดรธานี สู่ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี ซึ่งถือเป็นเส้นทางสายหลักหากเกิดขึ้นได้ มีผู้รับสัมปะทานที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีการพัฒนา จะช่วยแก้ไขปัญหาด้านการจราจรให้กับจังหวัดอุดรธานีได้เป็นอย่างดี และยังเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางระหว่างสนามบินเข้าสู่ตัวเมืองอุดรธานี ได้ง่ายขึ้นด้วย ส่วนการคมนาคมทางอากาศ สายการบินแอร์เอเชีย ได้เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ "เชียงใหม่-อุดรธานี" เชื่อม 2 เมืองใหญ่แห่งภูมิภาคเข้าหากัน พร้อมทั้งเพิ่มความถี่เส้นทาง "อุดรธานี-กรุงเทพฯ" เป็น 5 เที่ยวบินต่อวัน ตอกย้ำความเป็นจังหวัดศูนย์กลางเครือข่ายการบินของแอร์เอเซียในภาคอีสาน

          ในเดือนที่ผ่านมา ผู้บริหารระดับสูงของประเทศ ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ตรวจ ติดตามการปฏิบัติราชการส่วนภูมิภาคหลายกระทรวงด้วยกัน เช่น รองนายกรัฐมนตรี พ.อ.อ.ประจิน จั่นตรง ลงพื้นที่อุดรธานี ติดตามการปฏิบัติราชการส่วนภูมิภาค โดยจังหวัดอุดรธานี ได้ขอรับการสนับสนุน “ซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านวังทอง-คำชะโนด อ.บ้านดุง” รองรับนักท่องเที่ยว เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งเชื่อว่าจะสร้างความคุ้มค่าในการลงทุนเป็นอย่างสูง นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรี ได้ส่งมอบงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม "ตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติ" และ "เครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้งแบบเคลื่อนย้ายได้" ให้เกษตรกร 4 จังหวัดภาคอีสานตอนบน 1 ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดพลังงาน ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามมา นอกจากนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังค โดย น.อ. สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงฯ ลงพื้นที่ จับมือ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ภาคเอกชน กลุ่ม Startup กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ ระดมสมองส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พัฒนาจังหวัดอุดรธานีเพื่อขยายโครงการสู่ความเป็น Smart City ปี 2562

mach

          ในด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ในเดือนที่ผ่านมา หอการค้าฯ ได้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในวันแห่งความรัก "14 กุมภา วิวาห์สะพานหินท่าลี่ กุมภวาปี" ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหลากหลายหน่วยงาน และคู่รักร่วมโครงการจำนวน 19 คู่ เชื่อว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะสามารถเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น และหอการค้ายังได้มีส่วนร่วม ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ "เมืองสมุนไพร" เร่งขยายตลาด เพิ่มช่องทางการจำหน่าย เตรียมจัด "มหกรรมเมืองสมุนไพร" ภายใต้แนวคิด "เมืองสมุนไพรสบายดี กินดีอยู่ดี 4.0" ในเดือนกรกฎาคม 2561 นี้ ซึ่งจะช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่ง ในส่วนการจัดกิจกรรมสำคัญ จังหวัดอุดรธานี ได้จัดงาน “มหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : GMS Fabric Expo 2018” สีสันแห่งวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ถักทอร้อยเรียง เชื่อมโยง 6 ประเทศ (กัมพูชา จีนตอนใต้(ยูนนาน) สปป.ลาว เมียนมาร์ ไทย เวียดนาม) แห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 2561 ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก ส่งท้ายด้วย การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาระดับชาติ หลังจากที่จังหวัดอุดรธานีห่างหายจากการจัดงานมานานกว่า 40 ปี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำทีมผู้บริหารภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัด ทั้งประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายกสมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี ร่วมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ โดยขั้นตอนต่อไป คณะกรรมการตัดสินฯ จะลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการเป็นสถานที่จัดงาน และจะประกาศผลให้ทราบต่อไป รายละเอียดข่าวสารมีให้ติดตามแล้วในวารสารหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ฉบับนี้ครับ