194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เดือนเมษายน2561

เดือนเมษายน2561

         สวัสดีครับท่านผู้อ่าน และสมาชิกหอการค้าฯ เสร็จไปแล้วสำหรับกิจกรรมสำคัญ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 หอการค้าจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา โดยมี ประธานหอการค้า, เลขาธิการหอการค้า และเหรัญญิกหอการค้า ร่วมกันแถลงงบดุลบัญชี และการดำเนินกิจกรรม โครงการของหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ทั้งที่เป็นโครงการต่อเนื่อง เช่น การจัดทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ปีที่ 10 การให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านธุรกิจของศูนย์ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ SMEs Clinic โครงการบริจาคโลหิต การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ทั้งการเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เช่น สะพานหินท่าลี่ กุมภวาปี แหล่งท่องเที่ยวตามอำเภอต่างๆ เช่น อำเภอเพ็ญ อำเภอน้ำโสม เป็นต้น การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เด่น เช่น ถุงมือเคลือบน้ำยางพารา ผ้าพื้นเมือง พืชผักผลไม้ทางการเกษตร รวมทั้งการทำประมง ภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน บนพื้นฐานของความเป็น “ประชารัฐ” เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในท้องถิ่น ภายในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ยังได้จัดให้มีเวทีเสวนาหัวข้อ “โจทย์ใหญ่!! เมืองอุดร” ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด คือ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ดร.อิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ดำเนินการโดย ดร.อิสเรศณุชิตภ์ จันทร์ศรี กรรมการหอการค้าฯ มาร่วมกันแสดงความคิดเห็น และวิสัยทัศน์ โจทย์ใหญ่ของจังหวัดอุดรธานี คืออะไร สิ่งที่ต้องเร่ง “แก้ไข” และ “พัฒนา” การบูรณาการความร่วมมือทั้ง รัฐ และเอกชน ขับเคลื่อนย่างไรให้จังหวัดอุดรธานี เดินถึงปลายอุโมงค์

april

          กระทรวงการคลัง จะนำเหรียญกษาปณ์ ออกหมุนเวียนสู่ระบบเศรษฐกิจ ตามที่ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตรูปแบบเหรียญกษาปณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อใช้ในระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวม 9 ชนิดคือ เหรียญชนิดราคา 10 บาท 5 บาท 2 บาท 1 บาท 50 สตางค์ 25 สตางค์ 10 สตางค์ 5 สตางค์ และ 1 สตางค์ ซึ่งจะออกจ่ายแลกในระบบเศรษฐกิจ ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

          ข่าวดีของจังหวัดอุดรธานี ในเดือนเมษายนนี้ มีหลากหลายเรื่องราวด้วยกันครับ เริ่มด้วย ขอแสดงความยินดีกับเทศบาลนครอุดรธานี ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2559 ประเภทเทศบาลขนาดใหญ่ และสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เห็นชอบ พื้นที่ของนิคมฯ อุดรธานี ที่ติดรางรถไฟเหมาะสมในการเป็นลานกองเก็บตู้สินค้า (Container Yard: CY) พร้อมเสนอบรรจุไว้ในแผนแม่บทฯ เป็นแผนระยะกลาง (ปี 2565-2569) และเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณามอบหมายให้ รฟท.ดำเนินการ ผลสำเร็จการจัดงานและยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงาน "มหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง GMS Fabric Expo 2018" สร้างรายได้กว่า 69,387,995 ล้านบาท สร้างโอกาสและการเจรจาธุรกิจต่อเนื่อง

          ภาคเศรษฐกิจ บขส.เปิดเดินรถเส้นทางรถโดยสารระหว่างประเทศ "อุดรธานี-หนองคาย-วังเวียง สปป.ลาว" วันละ 1 รอบ เริ่มเปิดให้บริการเดือนพฤษภาคมนี้ เป็นต้นไป อุดรธานี เปิดบริการ "Taxi OK มิติใหม่แท็กซี่ไทย" ตอบสนองความต้องการประชาชนในยุคดิจิทัล อำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว และ "ตลาดเมืองทองเจริญศรี" ตลาดสินค้าพืชผลการเกษตร แห่งใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน ปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ งบประมาณกว่า 120 ล้านบาท จัดระบบการค้าภายใน เน้นทำการตลาดเชิงรุก
ข่าวสารทั้งหมดมีให้ติดตามในวารสารหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ฉบับนี้ครับ