194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เดือนพฤษภาคม61

เดือนพฤษภาคม 2561

          สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน เผลอแป๊ปเดียวเข้าสู่เดือนที่ 5 ของปี 2561 แล้ว การดำเนินธุรกิจของท่านสมาชิกเป็นอย่างไรบ้างครับ

          วารสารหอการค้าฯ ฉบับนี้ เริ่มต้นด้วย ปี 2561 เป็นปีครบรอบ 85 ปี หอการค้าไทย ซึ่งได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ความมั่นคงและยั่งยืน โดยหอการค้าไทยได้จัดงานเฉลิมฉลอง โดยการเปลี่ยนสถานที่จัดการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 36 จาก จังหวัดลำปาง เป็น กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2561 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการครบรอบการก่อตั้ง ภายใต้แนวคิด "85 ปีแห่งความทุ่มเท ให้ไทยเท่ ไทยเท่าเทียม ไทยยั่งยืน" ทีมงานหอการค้าไทย ได้สืบค้นข้อมูลย้อนหลัง และพบหนังสือที่ระลึกในพีเปิดหอการค้า โดย "ประธานหอการค้าไทย คนที่ 1 พระยาภิรมย์ภักดี" ได้ให้คำนิยามในหนังสือเล่มนี้ไว้ว่า

           "หนังสือเล่มนี้ จัดพิมพ์ขึ้นในเวลาอันน้อย และกรรมการผู้รับจัดการ ก็เป็นเพียงพ่อค้าหาใช่ผู้ประพันธ์ไม่ มีความประสงค์เพียงจะให้พ่อค้า เขียนแนวความคิด ความเห็นในการค้าลงไว้เพื่อให้เป็นที่ระฤกในวันพิธีเปิดหอการค้าเท่านั้น สังเกตผู้เขียนโดยมาก มีเจตนาจะทำความเข้าใจให้บรรดาพ่อค้าไทยมีความกลมเกลียวกัน ในการที่จะฟื้นฟูให้คนไทยนิยมการค้าในอนาคตเพิ่มขึ้นเป็นส่วนใหญ่ ฉะนั้นข้อบกพร่องในวิธีประพันธ์ ของหนังสือเล่มนี้ ย่อมมีเป็นธรรมดา ขอให้ผู้อ่านโปรดให้อภัยด้วย"

หอการค้า วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2477
พระยาภิรมย์ภักดี

(ขอบคุณข้อมูลด้วย คุณ Jantarungsri MrFlook)

85

             กว่า 84 ปี ที่หอการค้าได้ก่อตั้งขึ้น ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยมาอย่างยาวนาน และได้บริหารงานโดยประธานหอการค้าฯ มาหลายยุคหลายสมัย ซึ่งหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เชื่อมั่นว่า หอการค้าไทย ซึ่งเป็นผู้นำองค์กรภาคเอกชน จะเป็นบทบาทสำคัญที่นำพาเศรษฐกิจไทยให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป

             ในส่วนของ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการต่างๆ เช่นในกลางปีนี้ จังหวัดอุดรธานี ได้รับเลือกให้เป็นพื้นที่จัดทำโครงการ Thailand Shopping & Dining Paradise 2018 ซึ่งจัดขึ้นเพียง 4 จังหวัดในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงเพื่อส่งเสริมกิจกรรมช้อปปิ้งกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศใช้จ่าย ซื้อสินค้า โดยเฉพาะในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว โดยเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมกันจัดรายการส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์ เป้าหมายส่งเสริมให้ไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ติดอันดับประเทศสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวสูงสุด 1 ใน 7 ของโลก ซึ่งจะช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดได้เป็นอย่างดี

             เมื่อกลางเดือนที่ผ่านมา หอการค้าฯ ได้จัดประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้า การก่อสร้างอุโมงค์ และสะพานข้ามแยก อุดรธานี-หนองคาย ระดมความคิดเห็นหาแนวทางขับเคลื่อน แก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่และผู้สัญจรทั่วไป ก่อนเข้าสู่ฤดูฝนโดยโครงการฯ มีความก้าวหน้างานภาพรวมการก่อสร้างฯ ดำเนินงานได้เร็วกว่าแผน ถึง 5% คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จตามแผนด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในจังหวัด ขอให้ชาวอุดรธานี อดทนอีกสักนิดนะครับ เพราะหากโครงการเสร็จสิ้นจะช่วยให้ระบบการจราจรในเส้นทางนี้ สะดวกมากขึ้น ในส่วนการจัดทำเส้นทางเดินรถโดยสารปรับอากาศ 3 เส้นทาง ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี ได้ประกาศหาผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตเดินรถนั้น ได้สิ้นสุดระยะเวลาลงแล้ว และมีเพียง บจก.อุดรธานีพัฒนาเมือง เพียงรายเพียงที่ยื่นขอรับใบอนุญาต ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี ดำเนินการต่อไป
และท้ายสุดนี้ หอการค้าฯ ขอเชิญชวนสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทย "ไหมขัดฟัน” ผลิตจากเส้นใยไหมธรรมชาติ ภายใต้แบรนด์ “mpress" จากความคิดริเริ่มของ นายชัยพร พัฒนจักร สมาชิกหอการค้า ซึ่งดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2555 จัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยหอการค้าฯ ได้สนับสนุนในด้านคำปรึกษา การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ และช่องทางการจัดจำหน่าย ทั้งนี้ขอเชิญชวนชาวอุดรธานี และผู้สนใจทั่วไปสนับสนุนสินค้าของสมาชิก โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ในวารสารหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ฉบับนี้ครับ