194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เดือนมิถุนายน 2561

เดือนมิถุนายน 2561

          สวัสดีครับท่านสมาชิกหอการค้าฯ ในเดือนมิถุนายนนี้ หอการค้าฯ มีกิจกรรมสำคัญของนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ "YEC หอการค้าอุดรธานี รุ่นที่ 4" ซึ่งได้เปิดรับสมาชิกมาระยะหนึ่งแล้ว มีผู้สนใจสมัครร่วมโครงการกว่า 200 คน และได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อุดรธานี บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน มีกิจกรรมละลายพฤติกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักธุรกิจรุ่นใหม่ ให้รู้จักกันมากขึ้น และจะส่งผลต่อการสร้างเครือข่ายร่วมกันทั้งในด้านการค้า การซื้อขายแลกเปลี่ยน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนมี "เพื่อน" เพิ่มมากขึ้น ทั้งในมุมของเพื่อนทางการค้า และเพื่อนในวงสังคม หลังจากการปฐมนิเทศนี้แล้ว หอการค้าฯ ได้กำหนดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้กับนักธุรกิจรุ่นใหม่ ในเดือนมิถุนายนนี้ รวม 3 ครั้ง ส่วนจะเป็นการพัฒนาในด้านใด และมีกำหนดการอย่างไรนั้น หอการค้าฯ จะได้แจ้งให้ทราบต่อไปครับ

y4_3-14

           นอกจากการพัฒนากลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ในเมืองอุดรธานีแล้ว หอการค้าฯ ยังเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยเฉพาะในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว หรือในช่วงฤดูฝน ที่ภาคการค้าค่อนข้างจะเงียบสักหน่อย โดยได้ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี และหน่วยงานพันธมิตรมากมายในพื้นที่ จัดงาน “Thailand Shopping & Dining Paradise 2018" ภายใต้แคมเปญ "อุดรพร้อมเสิร์ฟความสุขทุกเมนู" เป็นกิจกรรมส่งเสริมการขายในจังหวัดอุดรธานี ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแบรนด์ไทย แบรนด์ท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าดีไซน์ไทย หรือสินค้าอุปโภค บริโภคทั่วไป กลุ่มการบริการ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน เป็นต้น นำสินค้ามาลดราคา หรือลดค่าบริการ เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายในพื้นที่ ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการคือ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2561 และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรืองานอีเว้นท์ รวม 3 วัน คือระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณถนนทองใหญ่ ซึ่งจะมีการเชิญชวนและคัดเลือกผู้ประกอบการร่วมโครงการ จำนวน 100 ร้านค้า แบ่งเป็น 3 โซนคือ โซน shopping โซน dining และโซนสาธิต ซึ่งหอการค้าฯ ได้ตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดงาน ดำเนินงานในส่วนการร่วมกำหนดแนวทาง การประสานความร่วมมือ และการประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิก ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ

           ในส่วนความเคลื่อนไหวภายในจังหวัดอุดรธานีนั้น มีหลากหลายเรื่องราว เช่น การอนุมัติให้ บริษัท อุดรธานีพัฒนาเมือง จำกัด รับสัมปทานรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ 3 เส้นทาง เชื่อมเส้นทางเศรษฐกิจเมืองอุดรฯ สู่ ท่าอากาศยานอุดรธานี ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ คาดหวังว่าจะสามารถเปิดดำเนินการได้ภายในสิ้นปีนี้ เพื่อเป็นของขวัญให้กับชาวอุดรธานี และผู้ว่าอุดรฯ ได้นำภาครัฐ เอกชน เยี่ยมชมตลาดเมืองทองเจริญศรี หาแนวทางส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตร เร่งพัฒนาตลาดให้เป็น "ตลาดแม๊กเน็ต" ระบายสินค้าสร้างมูลค่าเพิ่ม เชื่อมโยงผลผลิต กระจายทั่วประเทศ รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้าน ตามนโยบาย "ตลาดนำการผลิต" และความคืบหน้าการจัดสร้าง "นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี" ล่าสุด สนข.ได้ลงพื้นที่ติดตามความพร้อม ความก้าวหน้า การจัดสร้างและพัฒนาโครงการฯ รองรับการเป็น Container Yard (CY) แล้ว นอกจากนี้ยังมีงานบุญ งานกุศลมาแจ้งให้กับท่านสมาชิกได้รับทราบ คือ จังหวัดอุดรธานี เตรียมสร้างพระราชานุสาวรีย์ "สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี" เฉลิมพระเกียรติคุณและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการอันใหญ่หลวงต่อปวงชนชาวไทยในด้านการแพทย์ การพยาบาลและการสาธารณสุข ซึ่งจะใช้งบประมาณในกองทุนมหิดลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีส่วนหนึ่ง และส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้จัดสร้าง และเปิดรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาในจังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้ข่าวสารทั้งหมด สามารถติดตามรายละเอียดได้ในวารสารหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ฉบับนี้ครับ