194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เดือนกรกฎาคม2561

เดือนกรกฎาคม2561

          สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับ “ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 4” “นายวรพงศ์ สว่างสุข” พร้อมทั้ง คณะกรรมการ YEC ทั้ง 20 คน ในโอกาสได้รับเลือกจากสมาชิก YEC รุ่นที่ 4 ซึ่งต่อไปจะได้ร่วมกันกำหนดนโยบาย และขับเคลื่อน รวมกลุ่ม สร้างเครือข่ายทางธุรกิจและสังคม สร้างศักยภาพนักธุรกิจรุ่นใหม่บนเวทีระดับสากล ซึ่ง YEC หอการค้าจังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 4 ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวให้โอวาท ให้แนวคิดการทำงานแก่ นักธุรกิจรุ่นใหม่ ของจังหวัดอุดรธานี ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของจังหวัดในการขับเคลื่อนงาน ขับเคลื่อนธุรกิจให้เจริญรุดหน้าต่อไป และตามมาด้วยกิจกรรมต่อเนื่องสำหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่ และผู้ประกอบการทั่วไป เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ กับการบรรยายพิเศษ “สร้างแรงบันดาลใจ ให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ” และแนวคิดในการลงทุนขยายกิจการในพื้นที่อุดรธานี โดย "คุณแม่ทัพ ต.สุวรรณ" กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวอุดรธานีและใกล้เคียงอย่างมาก

after-you

           ในเดือนที่ผ่านมา สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ลงพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี เพื่อรับทราบความก้าวหน้า และปัญหา อุปสรรคในการดำเนินโครงการฯ และการพัฒนาก่อสร้างลานกองเก็บตู้สินค้า (CY) รับทราบความก้าวหน้าบริเวณที่ตั้งสถานีไฟฟ้าย่อย พื้นที่ทำศูนย์กระจายสินค้า สำหรับคลังกระจายสินค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จุดเชื่อมต่อรางรถไฟจากสถานีรถไฟหนองตะไก้เข้าศูนย์กระจายสินค้า สถานีรถไฟหนองตะไก้ ลานคอนกรีตตั้งตู้คอนเทนเนอร์ เป็นต้น โดยความคืบหน้าการพัฒนาโครงการสภาพพื้นที่และถนนหลักมีการปรับเกรดแล้วเสร็จ 82% สถานีไฟฟ้าย่อยขนาด 100 MW กำหนดแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2561 และ สนข. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงคมนาคมดำเนินโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอุดรธานี โดยในการศึกษาจะมีการจัดทำแผนแม่บทระบบขนส่งสาธารณะ มีการออกแบบเบื้องต้นโครงการนำร่อง รวมทั้ง จัดทำแผนพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีและจุดจอดแล้วจร จัดทำแผนการจัดการจราจรซึ่งจะทำให้เมืองเกิดการพัฒนาอย่างระบบ มีการพัฒนาพื้นที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนในพื้นที่ ปัญหาจราจรได้รับการแก้ไขด้วยระบบขนส่งสาธารณะ มีการเชื่อมต่อและอำนวยความสะดวกในการเดินทางพร้อมรับการพัฒนาในด้านต่างๆ ที่จะตามมาในอนาคต

           กรมโยธาธิการและผังเมือง เชิญชวนประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย ตรวจดูผังเมืองรวมชุมชนหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมได้ ซึ่งสามารถไปตรวจดูแผนที่ แผนผัง ข้อกำหนด บัญชีท้ายข้อกำหนด ได้ตามสถานที่สำคัญต่างๆ ของจังหวัดอุดรธานี รวมทั้งสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี

           สำหรับความก้าวหน้า โครงการ Thailand Shopping & Dining Paradise 2018 @Udon Thani ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2561 โดยมีการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 มีสถานประกอบการ ร้านค้า กว่า 400 ร้านค้า ตอบรับร่วม สนองตอบแคมเปญ “อุดรพร้อมเสิร์ฟความสุขทุกเมนู” และมีกิจกรรมอีเว้นท์ ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2561 นี้
ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวทั้งหมดได้ในวารสารหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ฉบับนี้ครับ