เดือนตุลาคม 2561

  • Print
Share on facebook

เดือนตุลาคม 2561

          สวัสดีครับ สมาชิกหอการค้าทุกท่าน สำหรับวารสารหอการค้าฯ ฉบับนี้ ต้องขอแสดงความยินดีกับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 หรือ กลุ่มสบายดี ของเราครับ ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ นำทีมภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้ง 5 จังหวัด เข้าร่วมประชุมและนำเสนอโครงการพัฒนากลุ่มจังหวัด ต่อ คณะรัฐมนตรี ถึง 6 ประเด็นสำคัญด้วยกัน อาทิ เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ พัฒนาระบบโลจิสติกส์ แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิต การท่องเที่ยว และพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมมูลค่ากว่า 3 หมื่นล้านบาท และนายกรัฐมนตรี ตอบรับ ก่อนมอบหมายคณะรัฐมนตรีดำเนินการขั้นต่อไป

editor-october

           ในส่วนประเด็นการนำเสนอ นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย รองประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เป็นผู้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เนื่องจากกลุ่มจังหวัดฯ มีศักยภาพด้านโลจิสติกส์ ด้วยระบบการคมนาคมขนส่งติดต่อกับพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก และเหนือ-ใต้ ทั้งภายในประเทศ และเชื่อมต่อไปยัง สปป.ลาว เวียดนาม ถึงจีนตอนใต้ จึงเสนอในส่วนของการเพิ่มศักยภาพในด้านโลจิสติกส์ ซึ่งมีข้อเสนอ ต่างๆ ประกอบด้วย โครงข่ายคมนาคมทางอากาศ เช่น การพัฒนาศักยภาพท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี การพัฒนาศักยภาพท่าอากาศยานเลย ศึกษาความเหมาะสมระบบการจัดการจราจร โครงข่ายคมนาคมทางถนน เช่น ขอรับการสนับสนุนถนนด้านการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน โครงการท่าเรือบก จังหวัดอุดรธานี การสร้างเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อทุกจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด ซึ่งเหลือ 3 จังหวัด เลย หนองบัวลําภู บึงกาฬ ขอให้พิจารณาจัดให้ มี Vat Refund for Tourist ณ ด่านพรมแดนทางบก ขอให้พิจารณาดําเนินการจัดมี Visa on Arrival เป็นต้น ซึ่ง นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา รับข้อเสนอของภาคเอกชน พร้อมทั้งมอบหมายคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับโครงการต่างๆ ดำเนินการขั้นต่อไป ซึ่งหากโครงการที่นำเสนอได้รับการตอบรับด้วยดี เชื่อว่ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ของเราจะพัฒนา ต่อยอด ทั้งภาคการเกษตร การค้าการบริการ การท่องเที่ยว ภาคการลงทุน การค้าชายแดน รวมทั้งการเชื่อมโยงสู่ภาคเหนือตอนล่าง ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

             ภาคเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี ยังคงมีการลงทุนในโครงการใหญ่ๆ อย่างต่อเนื่องครับ เช่น การลงทุนจัดทำสนามกอล์ฟ 18 หลุม ได้มาตรฐานระดับโลก ด้วยงบลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในกลางปี 2562 นี้ การขึ้นเฟส 2 ของหมู่บ้านการเคหะแห่งชาติ เพื่ออำนวยความสะดวก สนับสนุนให้ประชาชนมีบ้านพัก ที่อยู่อาศัยของตนเอง และลดความเหลื่อมล้ำให้กับสังคม ตามนโยบายรัฐบาล และยังมีการขยายกิจการ การดำเนินโครงการสำคัญต่างๆ มากมาย ทั้งหมดมีให้ติดตามได้ในวารสารหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ฉบับนี้แล้วครับ

игра вырастить животное онлайн на сайте тут база решебник по физике губанов how гдз по русскому ладыженская узнать по ip местонахождение text spy biz ht1h решебник 8 перышкин ссылка sitemap