194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เดือนกุมภาพันธ์ 2562

เดือนกุมภาพันธ์ 2562

          สวัสดีครับ ท่านสมาชิกหอการค้าฯ ทุกท่าน เดือนกุมภาพันธ์นี้ ถือเป็นเดือนสุดท้ายของการบริหารงานของคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 17 เพราะในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เพื่อแถลงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งเลือกตั้งกรรมการหอการค้าฯ สมัยที่ 18 ปีบริหาร 2562-2563 โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งจำนวน 42 คน โดยหอการค้าฯ ได้นำเสนอโฉมหน้าผู้สมัครรับเลือกตั้งในวารสารหอการค้าฯ ฉบับนี้แล้ว แต่มีเพียง 39 คน ที่ได้ดำรงตำแหน่ง กรรมการหอการค้าฯ และหลังจากนั้น ทั้ง 39 คน จะต้องทำหน้าที่แทนสมาชิกในการเลือก "ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 18" ซึ่งจะเป็นใครนั้น หอการค้าฯ จะได้แจ้งข่าวสารต่อสมาชิกต่อไป

18-1

         ในเดือนที่ผ่านมา หอการค้าฯ ได้จัดงานใหญ่ งานสำคัญเพื่อลูกหลานชาวอุดรธานี คือ โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ประจำปี 2562 ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 11 ของการจัดงานร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีนักเรียนเข้าร่วมทบทวนความรู้กว่า 3,000 คน ซึ่งหอการค้าฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยเสริมความรู้ให้กับลูกหลานชาวอุดรธานี นำไปใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในฝันได้สำเร็จครับ ส่วนความเคลื่อนไหวต่างๆ ของจังหวัดอุดรธานี ในห้วงเดือนที่ผ่านมา ยังคงมีมากมายเช่นเคย และที่กิจกรรมสำคัญสำหรับชาวอุดรธานี คือ งานวันที่ระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ปีนี้ครบรอบ 126 ปี หน่วยงานในจังหวัด ยังคงจัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่เช่นเคย ทั้งพิธีถวายสักการะกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม พระผู้ก่อตั้งเมือง มีชาวอุดรธานีร่วมรำบวงสรวงมากกว่า 60,000 คน ในภาคค่ำมีพลุเฉลิมฉลองเมืองอย่างยิ่งใหญ่สวยงามตระการตา

         นอกจากนี้ยังมีการดำเนินโครงการใหญ่ๆ ของจังหวัด เช่น การประชุมคณะทำงานศึกษาและกำหนดแนวทางในการจัดทำข้อเสนอเพื่อสนับสนุนโครงการศูนย์กระจายสินค้าและท่าเรือบก (Inland Container Depot) จังหวัดอุดรธานี ศึกษารายละเอียดและกำหนดแนวทางเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม การประชุมระดมความคิดเห็นระหว่างหอการค้าฯ กับหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มศิลปินจิตอาสา และกลุ่มช่างภาพ เพื่อระดมความคิดเห็นในการออกแบบก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี (ด้านเหนือ) จังหวัดอุดรธานี ซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ได้ให้แนวคิดว่าสะพานแห่งนี้ถือเป็นแห่งที่ 2 ของประเทศไทย ที่มีทั้งสะพานและอุโมงค์ในจุดเดียวกัน ควรจะมีการออกแบบ หรือสร้างสถาปัตยกรรมที่มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี จึงมอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องร่วมกับหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อออกแบบ ก่อสร้างสถาปัตยกรรม ให้มีจุดเด่น สวยงาม เป็นเอกลักษณ์ให้กับจังหวัดอุดรธานี จากการระดมความคิดเห็นการออกแบบน่าจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สวยงาม และเป็นจุดเด่น เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานีอีกแห่งหนึ่ง
ภาคธุรกิจยังคงมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องเช่น นิสสัน ณัฐ ออโตคาร์ ได้เปิดโชว์รูมใหม่ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งใน Nissan EV Dealer (Electric Vehicle) เปิดดำเนินการเป็นแห่งแรกในประเทศไทย การเปิดร้านดอยคำ ฟาร์มสแตชั่น การเปิดร้าน SohGooood Organic Outlet เป็นต้น ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ การจับจ่ายใช้สอยในจังหวัดอุดรธานี ได้อีกทางหนึ่ง ติดตามอ่านข่าวสารทั้งหมดได้ในวารสารหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ฉบับนี้ครับ