194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เดือนมีนาคม2562

เดือนมีนาคม2562

          จากการเลือกตั้ง “กรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 18” เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทำให้หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้คณะกรรมการบริหารฯ ชุดใหม่ จำนวน 39 คน พร้อมกันนี้ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการฯ ที่ได้รับการเลือกตั้ง ได้ประชุมร่วมกันเป็นครั้งแรก และได้มีมติเลือก “นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย” ให้ดำรงตำแหน่ง “ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 18” มีวาระการบริหารงาน 2 ปี คือ ปีบริหาร 2562-2563 โดยการรับตำแหน่งในครั้งนี้ เป็นดำรงตำแหน่งประธานหอการค้าฯ สมัยที่ 6 แล้ว เนื่องจาก นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย เคยดำรงตำแหน่งประธานหอการค้าฯ ในสมัยที่ 11,12,14,15,16 และ 18 รวม 12 ปี ของการบริหารงานในฐานะ “ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี” ส่วนนโยบายการบริหารงานนั้น ได้มุ่งเน้นถึงการทำงานที่เป็น “ทีม” เพื่อร่วมกันผลักดันโครงการ ผลักดันเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี รวมทั้งกลุ่มจังหวัดและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ให้มีความเติบโต และมีศักยภาพการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ ซึ่งนอกจากการดำรงตำแหน่ง ประธานหอการค้าฯ แล้ว ยังได้รับความไว้วางใจให้ทำงานในฐานะ “ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวริมโขง หอการค้าไทย” ด้วย ส่วนการแต่งตั้งตำแหน่งอื่นๆ เบื้องต้น มี นายยงยุทธ วัฒนธีรวุฒิ เป็น เลขาธิการหอการค้าฯ นายอัครวัฒน์ ปุณณะนิธินนทน์ เป็น เหรัญญิกหอการค้าฯ และตำแหน่งสำคัญอื่นๆ จะได้ประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป ในโอกาสนี้ ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกหอการค้า ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 18 ทุกท่าน

editor-march

         ความเคลื่อนไหวของจังหวัดอุดรธานี เชื่อว่า ปี 2562 เศรษฐกิจโดยภาพรวมทั้งระดับประเทศ และระดับจังหวัด จะมีความเติบโตมากกว่าปีที่ผ่านมา จากปัจจัยหลายๆ ประการ ซึ่งในช่วงต้นปีนี้ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ ได้กำหนดจัดงานมหกรรมบ้านและที่ดินขึ้น เป็นครั้งที่ 3 กระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี รวมไปถึง สปป.ลาว เชื่อว่าจะเป็นช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และเกี่ยวเนื่องได้เป็นอย่างดี และเป็นอีกหนึ่งช่องทางเลือกสำหรับผู้บริโภคด้วย สำหรับความก้าวหน้าของโครงการรถโดยสารปรับอากาศสาธารณะ “ซิตี้บัส” โดยบริษัท อุดรธานีพัฒนาเมือง จำกัด นั้น ปัจจุบันรถที่จัดซื้อจากประเทศจีนได้เดินทางถึงประเทศไทยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบของกรมการขนส่ง หลังจากนั้นบริษัทฯ จะติดตั้งแอพพลิเคชั่น ลวดลายต่างๆ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดเดินรถได้ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ หรือต้นเดือนมีนาคม 2562 ใน 2 เส้นทางคือ สาย 20 และสาย 21 ค่าบริการ 20 บาทตลอดเส้นทาง นอกจากนี้ยังมีโครงการสำคัญๆ กิจกรรมที่น่าสนใจเกิดขึ้นในจังหวัดอุดรธานีอีกมากมาย ติดตามรายละเอียดได้ในวารสารหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ฉบับนี้ครับ