194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เดือนเมษายน 2562

เดือนเมษายน 2562

         เดือนเมษายน ยังถือเป็นเดือนที่ร้อนแรงที่สุดของทุกๆ ปี ทั้งอุณหภูมิที่เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเต็มรูปแบบแล้ว คาดการณ์อุณหภูมิความร้อนปีนี้น่าจะสูงถึง 43 องศา และในปี 2562 นี้ ภาคการเมืองก็มีอุณหภูมิร้อนแรงเช่นเดียวกัน เพราะเพิ่งผ่านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อ 24 มีนาคมที่ผ่านมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้แทนราษฎรที่ได้รับเลือก จะทำงานตามนโยบายที่ให้ไว้กับประชาชน และยึดถือประโยชน์ของชาติเป็นหลัก ในส่วนของหอการค้าฯ ซึ่งดูแลภาคเศรษฐกิจเป็นหลัก มีความคาดหวังว่า การเลือกตั้งครั้งนี้จะได้ผู้แทนราษฎรที่เป็นคนดี เป็นผู้นำในการผลิกฟื้นเศรษฐกิจจังหวัด เศรษฐกิจประเทศ ให้มีความเติบโตรุดหน้าต่อไป

         หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ต้องขอแสดงความยินดีกับ นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าฯ ในโอกาสได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง รองประธานหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ หอการค้าฯ มีผู้แทนเข้าร่วมในตำแหน่งสำคัญระดับประเทศเช่นนี้ จากนี้ไปน่าจะมีโครงการสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจภาคอีสาน ซึ่งน่าจะต้องทำงานสอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่ริมโขง ที่ประธานหอการค้าฯ รับหน้าที่ดูแลด้านการท่องเที่ยวริมโขงก่อนหน้านี้ ในส่วนการบริหารงานหอการค้าฯ ได้มีการจัดสรรตำแหน่งในสาขาธุรกิจประเภทต่างๆ รวม 31 สาขาธุรกิจ มอบหมายให้รองประธาน และกรรมการหอการค้า ที่มีความรู้ความสามารถ มีความชำนาญในด้านนั้นๆ เป็นผู้ดูแล จากนี้ไปน่าจะเริ่มจากการสำรวจข้อมูลในประเภทธุรกิจต่างๆ นำมาประมวลผล และพิจารณาถึงแผนงาน โครงการที่จะดำเนินงาน รวมทั้งการพูดคุย หารือความเป็นไปได้ในการพิจารณาสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ โดยหอการค้าฯ ได้มีการพูดคุยกับสถาบันการเงินต่างๆ ในจังหวัดอุดรธานีแล้วเบื้องต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพสมาชิกหอการค้า และผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันต่อไป

editor-april

         ภาคธุรกิจ จังหวัดอุดรธานี ยังคงมีความเติบโตต่อเนื่อง เช่น การปักหมุดของโรงพยาบาลเฉพาะทางที่ทุ่มงบประมาณลงทุนกว่า 200 ล้านบาท เพราะความเชื่อมั่นในศักยภาพความเติบโตของเศรษฐกิจเมืองอุดรธานี ที่มีปัจจัยเอื้อต่อการลงทุนหลายประการ เช่น การคมนาคมสะดวก การไปมาหาสู่อย่างต่อเนื่องกับประเทศเพื่อนบ้าน และประชาชนในจังหวัดอุดรธานีและพื้นที่ใกล้เคียงมีศักยภาพสูง ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้บริโภคในการใช้บริการทางการแพทย์ ซึ่งสอดคล้องกับ นโยบายการทำงานของหอการค้าฯ สมัยที่ 18 ที่มีความพยายามผลักดันให้จังหวัดอุดรธานีเป็น Medical Hub หรือ เมืองแห่งสุขภาพ ซึ่งนอกจากโรงพยาบาลเฉพาะทางแห่งนี้แล้ว ยังมีโรงพยาบาลกลุ่มทุนขนาดใหญ่ เตรียมปักหลักลงทุนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเช่นกัน สมาชิกหอการค้าและผู้ประกอบการต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และจะสามารถปรับตัว ประยุกต์ธุรกิจให้เข้ากับบริบทของเมืองได้อย่างไรต่อไป ติดตามรายละเอียดได้ในวารสารหอการค้าฯ ฉบับนี้