194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เดือนพฤษภาคม 2562

เดือนพฤษภาคม 2562

kam

         เมื่อวันที่ 6 เมษายนที่ผ่านมา จังหวัดอุดรธานีและอีก 76 จังหวัดของประเทศได้มีส่วนร่วมในพิธีสำคัญนี้ คือการประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัด ที่ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งหอการค้าฯ ได้ลงข้อมูล ประวัติความเป็นมาของพระราชพิธีสำคัญนี้ในวารสารหอการค้าฯ เมื่อเดือนที่ผ่านมาแล้ว และในฉบับนี้ได้รวบรวมภาพและพิธีการอันเป็นประวัติศาสตร์สำคัญไว้เพื่อให้ท่านผู้อ่าน ท่านสมาชิกหอการค้าฯ ได้ศึกษาข้อมูล

         และในส่วนการทำงานของหอการค้านั้น คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า “หอภาคอีสาน” โดยมี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย เป็นประธานฯ นั้น ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จากทุกกลุ่มจังหวัดของภาคอีสาน เข้าเป็นกรรมการฯ ในการร่วมกันพัฒนา ขับเคลื่อน เศรษฐกิจภาคให้เติบโตและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และที่สำคัญคือการสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกหอการค้า ผู้ประกอบการ รวมทั้งในชุมชนต่างๆ ในส่วนของหอการค้ากลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ที่ประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู เลย หนองคาย และบึงกาฬ ได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ นอกจากการแจ้งข้อมูลข่าวสารการเปลี่ยนแปลงของประธานหอการค้าในกลุ่มจังหวัดแล้ว ยังมีการรายงานการดำเนินงานใน 3 ประเด็นหลักๆ คือ ภาคการค้าการลงทุน การค้าชายแดน ภาคการเกษตร และภาคการท่องเที่ยว รวมทั้งการติดตามแผนงาน โครงการต่างๆ ที่ได้มีการผลักดันรวมทั้งในมติคณะรัฐมนตรีที่มีการอนุมัติไว้ เพื่อให้สามารถเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่อง

         ภาคเศรษฐกิจเมืองอุดรธานี ยังคงมีความเติบโตต่อเนื่อง จากข้อมูลของพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี มีนิติบุคคลจดทะเบียนใหม่ในเดือนมีนาคม 2562 รวม 60 ราย ทุนจดทะเบียนกว่า 39,000 ล้านบาท ขณะที่การจดทะเบียนพาณิชย์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจำนวนถึง 396 ราย ภาคการค้า การลงทุน ยังคงมีการลงทุนต่อเนื่องเช่นกัน เช่น การก่อสร้างบ้านจัดสรรระดับพรีเมี่ยม เนอวานา บียอนด์ โดยนักธุรกิจท้องถิ่น ร่วมทุนกับนักธุรกิจส่วนกลาง พัฒนาพื้นที่ 10 ไร่ มูลค่าโครงการกว่า 1,000 ล้านบาท การบุกตลาดอีสานของ รถกอล์ฟไฟฟ้า ที่มีความเชื่อมั่นศักยภาพจังหวัด เปิดเป็นศูนย์จำหน่ายและบริการแห่งแรกของภาคอีสาน ในส่วนของระบบคมนาคม “รถซิตี้บัส” อุดรธานี ซึ่งดำเนินการโดย บจก.อุดรธานีพัฒนาเมือง ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวันที่ 18 เมษายนที่ผ่านมา หลังจากที่มีการทดลองเดินรถ ทดลองระบบต่างๆ เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักเดินทาง และประชาชนทั่วไปเป็นอย่างดี ส่วนภาคการกีฬา หลังจากที่จังหวัดอุดรธานี ได้รับเลือกให้เป็น “เมืองกีฬา Sports City” ได้มีการพัฒนาด้านการกีฬาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการแข่งขันกีฬาต่างๆ ทั้งในเวทีระดับสากล และเวทีของจังหวัด เช่น การแข่งขัน Asian Women Basketball Invitation (AWBI) กีฬาบาสเกตบอลหญิงของภูมิภาค ซึ่งจังหวัดอุดรธานี ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน และการแข่งขันฟุตบอลอุดรธานี คัพ 2019 การแข่งขันฟุตบอลระดับจังหวัด จัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่มากมาย เชื่อว่าการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในจังหวัด พัฒนาการกีฬา และสร้างรายได้ให้กับจังหวัดอุดรธานีได้เพิ่มมากขึ้นด้วย

          รายละเอียดข่าวสารทั้งหมด มีให้ติดตามในวารสารหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ฉบับประจำเดือนพฤษภาคม 2562 รวมทั้งเว็บไซต์หอการค้าจังหวัดอุดรธานี แล้วครับ

ด้วยความเคารพ
ปิติ  ธรณนิธิกุล
ประชาสัมพันธ์หอการค้าจังหวัดอุดรธานี