194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เดือนสิงหาคม 2562

เดือนสิงหาคม 2562

         สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา หอการค้าฯ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 มีหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐภาคเอกชน สนับสนุนกิจกรรมเป็นอย่างมาก โดยมีผู้ลงทะเบียนร่วมบริจาคโลหิตกว่า 145 คน สามารถบริจาคโลหิตได้ 129 คน ได้โลหิต 51,600 ซีซี รวมกิจกรรมทั้ง 7 ครั้ง ได้โลหิตทั้งสิ้น 216,000 ซี.ซี และในเดือนสิงหาคมนี้ หอการค้าได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมลงนามถวายพระพรในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง “12 สิงหาคม” เพื่อเป็นความแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัติย์ไทย

august1

        เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 หอการค้าได้จัดการสัมมนา “หมัดเด็ดการแข่งขัน...ที่ผู้ประกอบการต้องรู้” เสริมความรู้ เคล็ดลับ การดำเนินธุรกิจให้กับสมาชิก ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี มีผู้สนใจร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก คาดหวังว่าผู้ประกอบการจะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพได้ ส่วนภาคแรงงาน มีการนำเสนอให้ภาครัฐขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาททั่วประเทศ จึงมีความห่วงใยว่ามีความเหมาะสมหรือไม่กับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ เอสเอ็มอี ที่อาจทยอยปิดกิจการและยังส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรม ผู้ผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป ท่องเที่ยว บริการ ที่จะได้รับความเดือดร้อนหนักกว่าผู้ประกอบการรายใหญ่ หอการค้าอุดรฯ ห่วงกระทบผู้ประกอบการและ SME เสนอแนะภาครัฐ ยึดหลักการขึ้นค่าแรงเป็นไปตามระบบไตรภาคีและทักษะฝีมือ ภาคแรงงานต้องเร่งปรับตัวพัฒนาศักยภาพให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ได้มีการจัดกิจกรรม โครงการต่างๆ เพื่อช่วยส่งเสริมศักยภาพ พัฒนาศักยภาพ รวมทั้งการจัดช่องทางในการทำงานให้กับภาคแรงงาน เช่น การจัดมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ และวันนัดพบแรงงานจังหวัดอุดรธานี มีสถานประกอบการ รับสมัครและสัมภาษณ์งาน 40 แห่ง ตำแหน่งงานว่าง 36 ตำแหน่ง 3,500 อัตรา พร้อมการสาธิตและฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระ 25 อาชีพ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับภาคแรงงานในจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการและผู้ใช้แรงงาน ปัจจุบันได้ย้ายที่ทำการแห่งใหม่ ตั้งอยู่บนถนนรอบเมือง ใกล้กับสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี บนพื้นที่ 2 ไร่ สร้างอาคาร 3 ชั้น รองรับและอำนวยความสะดวกผู้มาติดต่อราชการกว่า 300 คนต่อวัน พร้อมบริการข้อมูลข่าวสารด้านการประกันสังคมให้กับผู้ประกอบการและผู้ประกันตนในมาตราต่างๆ ด้วย

         นอกจากการเสริมศักยภาพประชาชนแล้ว จังหวัดอุดรธานี ได้มีความพยายามสรรหากิจกรรม โครงการต่างๆ เข้ามาในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ล่าสุด ผู้ว่าฯ อุดรธานี นำคณะผู้นำภาครัฐ-เอกชน เข้าเสนอเป็นเจ้าภาพจัดงาน "มหกรรมพืชสวนโลก" ต่อคณะกรรมการพิจารณาความพร้อมของจังหวัดที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพงานมหกรรมพืชสวนโลก โดยนำเสนอศักยภาพจังหวัด การเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงอนุภูมิภาค ความพร้อม จุดเด่น และความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน หากได้รับการอนุมัติจะสามารถจัดงานได้ในปี 2569 ซึ่งจะเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ช่วยส่งเสริมการเกิดการกระจายตัวนักท่องเที่ยวที่จะเติบโตมากขึ้นในอีก 7 ปีข้างหน้าสู่ภูมิภาค สร้างรายได้ในพื้นที่ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น