194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เดือนธันวาคม 2562

เดือนธันวาคม 2562

         เข้าสู่เดือนสุดท้ายของปี 2562 เข้าสู่เทศกาลท่องเที่ยว หลายพื้นที่ในจังหวัดอุดรธานีมีการจัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขกันอย่างคึกคัก ทั้งการลดราคาสินค้า การจัดกิจกรรมความบันเทิงต่างๆ มากมาย คาดว่าจะสามารถกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่ได้มากขึ้น ส่วนหอการค้าจังหวัดอุดรธานี มีข่าวสารน่ายินดีส่งท้ายปีและต้อนรับปีใหม่เช่นกัน โดยหอการค้าฯ ได้รับรางวัลระดับประเทศถึง 4 รางวัลด้วยกัน คือ รางวัล "หอการค้ายอดเยี่ยม" ต่อเนื่องปีที่ 11 รางวัล "สำเภาทอง" หรือ ผู้ว่าราชการจังหวัดที่สนับสนุนการดำเนินงานของภาคเอกชน ซึ่ง นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับรางวัลเมื่อคราวดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี รางวัล "จรรยาบรรณดีเด่น" โดย นางไอลดา สุขบัญชา รองประธานหอการค้าฯ ได้รับรางวัล และ รางวัล "นักธุรกิจสตรีดีเด่น" ปี 2562 โดย นางศมน ชคัตธาดากุล รองประธานหอการค้าฯ ได้รับรางวัล

horaward

         ในส่วนโครงการ กิจกรรมต่างๆ ในห้วงนี้ หอการค้าฯ ได้จัดโครงการเพื่อส่งเสริมการศึกษา โครงการ "ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย" ปี 2563 โดยได้เข้าพบสถาบันการศึกษาในจังหวัดอุดรธานี เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งนักเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการฯ ในวันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องอุดรธานีฮอลล์ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเอกสารการทบทวนความรู้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งได้รับการตอบรับจากสถานศึกษาเป็นอย่างดี รวมทั้งการเปิดรับสมัคร YEC รุ่นที่ 5 ยังคงเปิดรับสมัคร ท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามไปที่หอการค้าจังหวัดอุดรธานีได้ ด้าน หอการค้าจังหวัดภาคอีสานทั้ง 20 จังหวัด ได้จับมือผลักดันการท่องเที่ยว โดยประกาศให้ปี 2563 เป็นปีแห่ง "การท่องเที่ยวภาคอีสาน" ภายใต้ธีม “Amazing Esan 2020” พร้อมเชิญชวนผู้ประกอบการทั้งภาค “งดใช้ถุงพลาสติก” รักษาสิ่งแวดล้อม

         การผลักดันโครงการสำคัญๆ ของจังหวัด หอการค้ายังคงเดินหน้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง อาทิ การลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ ส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางส่งเสริมการลงทุน ศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับทราบข้อมูลและข้อเสนอของผู้ดำเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี โดยขอศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อหาแนวทางเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นข้อเสนอต่างๆ เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป นอกจากนี้ได้ลงพื้นที่สวนสาธารณะหนองแด ร่วมกับรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในการสำรวจพื้นที่และความคืบหน้าการเสนอขอเป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก ปี 2026 ก่อนสรุปผลเสนอต่อ ครม. และเสนอตามขั้นตอนต่อไป

         ด้านการคมนาคม และโลจิสติกส์ทั้งทางบกและทางอากาศ หอการค้าได้เข้าเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับอุดรธานี -ด้านเหนือ ซึ่งมีความพร้อมในการเปิดสัญจรไปเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ส่วนทางอากาศ จังหวัดอุดรธานีได้ต้อนรับสายการบินน้องใหม่ สายการบินไทยเวียตเจ็ต ในการเปิดเส้นทางบินเชื่อมจังหวัดอุดรธานี สู่ภูมิภาคต่างๆ โดยได้เปิดเส้นทางบินปฐมฤกษ์เส้นทาง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)-อุดรธานี ไปเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 และเส้นทางอุดรธานี - เชียงราย เริ่มทำการบินวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งการเปิดเส้นทางบินใหม่นี้ จะช่วยเสริมศักยภาพให้จังหวัดอุดรธานี เป็นเมืองแห่งการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน สร้างความเชื่อถือให้กับนักลงทุน และอำนวยความสะดวกให้กับนักเดินทาง นักท่องเที่ยวได้มากขึ้น

       ข่าวสารทั้งหมดมีให้ติดตามอ่านได้ในวารสารหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ฉบับประจำเดือนธันวาคม 2562