194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เดือนเมษายน 2563

เดือนเมษายน 2563

          จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอุดรธานี ได้ทำงานเชิงรุกจัดตั้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขึ้น โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานคณะกรรมการฯ และได้ออกประกาศ มาตรการเพื่อเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรค พร้อมนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการตรวจทุกคน ตรวจทุกคัน ตรวจทั้งวันทั้งคืน คัดกรองคนเข้าอุดร "ปฏิบัติการเชิงรุก เพื่อทุกคนปลอดภัย" ตั้งศูนย์คัดกรองประชาชนผู้เดินทางมาจากกรุงเทพฯ เพื่อกลับภูมิลำเนา ใน 3 ทิศทางเข้าเขตจังหวัดอุดรธานี คือ ถนนมิตรภาพ (เขตติดต่อ ขอนแก่น-อุดรธานี) ถนนสาย 210 (เขตติดต่อหนองบัวลำภู-อุดรธานี) และ ถนนมิตรภาพ (เขตติดต่อหนองคาย-อุดรธานี) โดยทำการตรวจคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางจากกรุงเทพฯ และพื้นที่สุ่มเสี่ยงกลับภูมิลำเนาของตนเอง ด้วยการวัดอุณหภูมิภายในร่างกาย และจัดทำประวัติการเดินทางหากพบผู้มีไข้ จะแยกออกมาทำการรักษาทันที ไม่ให้เดินทางเข้าชุมชน แพร่เชื่อได้ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนขนาดใหญ่ที่มีประชาชนเข้าใช้บริการจำนวนมาก ดำเนินการตามข้อปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาด ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อ เข้า-ออก ประตูเดียวเพื่อให้ง่ายต่อการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย รวมทั้งการทำความสะอาดสถานประกอบการ เพื่อลดการแพร่ระบาดเชื้อ covid-19 และสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้ามาติดต่อ

          รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันทำงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นำงบสำรองจ่ายเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน โดยอนุมัติงบ 22 ล้านกว่าบาท จัดซื้อเครื่องมือเพื่อฉีดฆ่าเชื้อในพื้นที่สุ่มเสี่ยงในจังหวัด รวมทั้งอำเภอรอบนอก เทศบาลนครอุดรธานี จัดตั้งทีมปฏิบัติการเครือข่าย X-Ray ชุมชนต้าน COVID-19 โดยปิดถนนในเส้นทางต่างๆ ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เพื่อล้างทำความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อ ช่วยผู้ประกอบการที่ทำสัญญากับเทศบาล โดยงดเก็บค่าเช่า 2 เดือน ตั้งแต่ 1 เม.ย. – 31 พ.ค.63 นี้ หรือจนกว่าสถานการณ์ COVID-19 จะคลี่คลาย หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่งที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรค ได้ปิดทำการชั่วคราวค่อนข้างมาก ทั้งนี้เพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐบาล และลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค

directorapril

          ส่วน หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้ประกาศเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2562 ในวันที่ 21 มีนาคม 2563 ออกไปก่อน เพื่อป้องกัน รักษาสุขภาพของสมาชิกหอการค้าฯ และเผยแพร่ข่าวสารสำคัญในสถานการณ์โรคเชื้อไวรัสแพร่ระบาดให้กับสมาชิกได้รับทราบ แนะนำการปิดสถานประการที่สุ่มเสี่ยงต่อโรค รวมทั้งช่วยเหลือสมาคมรวมใจคนพิการจังหวัดอุดรธานี จำหน่ายไข่ไก่สด รวมเป็นเงินมากกว่า 35,140 บาท เนื่องจากมีไข่ไก่ตกค้างผลกระทบจากการระบาดของโรคเชื้อไวรัส ตามโครงการ "ไทยช่วยไทย" ซึ่งได้รับการตอบรับจากสมาชิกและประชาชนชาวอุดรธานีเป็นอย่างดี

          หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การร่วมมือกันทำงานในเชิงรุกของทุกหน่วยงานในครั้งนี้ จะสามารถลดการแพร่เชื้อไวรัสในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีได้ และทำให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว