194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เดือนพฤษภาคม 2563

          จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างและมีแนวโน้มที่จะขยายวงกว้างออกไปในทางการแพทย์และสาธารณสุขแล้ว หากมีการระบาดเป็นวงกว้าง และเป็นระยะเวลานาน และส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจทั่วโลก ซึ่งมีการประเมินว่าปี 2563 น่าจะอยู่ในขั้นวิกฤติแม้จะมีการประเมินว่าครึ่งปีหลังจากคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นแต่ในเชิงความรู้สึกว่าด้วยความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อเศรษฐกิจ ทั้งในส่วนของสาขาอาชีพต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มพนักงานเอกชนถือว่าระส่ำระสายมากที่สุด ไม่เว้นแม้แต่อาชีพพนักงานของรัฐ และในทางเศรษฐกิจและการลงทุนก็เช่นกัน หอการค้าฯ เล็งเห็นถึงแนวโน้มปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้เตรียมความพร้อมและมีส่วนร่วมในการช่วยกันแก้ปัญหาและบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากโควิด-19 นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อฟื้นฟูธุรกิจใหม่ COVID-19 อุดรธานี ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ การป้องกัน และแก้ไขปัญหาของภาคธุรกิจเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ให้เป็นไปด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ รวม 7 สาขาธุรกิจ

hormarketplace1

          โดยในส่วนของคณะทำงานมาตรการเพื่อการแก้ไขปัญหาด้วยดิจิทัล (DIGITAL SOLUTION) ซึ่งมี นายเทพฤทธิ์ สินศุภเศวต รองประธานหอการค้าฯ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน มี นายปิติ ธรณนิธิกุล นายโสภณ พนาสวัสดิ์วงศ์ นายเปรม ภักดีประยูรวงศ์ นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล เป็นคณะทำงาน ได้ร่วมกันจัดทำช่องทางการซื้อขายสินค้าและบริการ เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการในช่วงวิกฤตโควิด ภายใต้ชื่อ "หอการค้าอุดรธานีมาร์เก็ตเพลส" พื้นที่ซื้อขายสินค้าบนโลกออนไลน์ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าขายในจังหวัดอุดรธานี เป็นช่องทางนำเสนอสินค้าและบริการ โดยมิได้แสวงหาผลประโยชน์ตอบแทนจากสินค้าและบริการที่มีการซื้อขายกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย เป็นช่องทางการซื้อ-ขายสินค้าและบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมให้กับสมาชิก รวมทั้งผู้ประกอบการทั่วไปที่สนใจสามารถเข้าร่วมกลุ่มเพื่อเสนอซื้อ ขายสินค้าและบริการได้ ซึ่งหอการค้าฯ หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะเกิดต่อสมาชิกและผู้ประกอบการในพื้นที่ได้อย่างสูงสุด

          และในช่วงวิกฤตโควิดนี้ หลายๆ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ผนึกกำลังกันแก้ไขปัญหาเพื่อให้สถานการณ์สามารถผ่านพ้นไปได้ โดย ผู้ประกอบการ โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์โฮเทลอุดรธานี ได้ตอบรับใช้สถานที่เป็น "โรงพยาบาลสนาม" สำหรับบุคลากรการแพทย์ในอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ได้ส่งมอบชุดธารน้ำใจฝ่าวิกฤตโควิด-19 ให้กับ นายอำเภอและผู้แทน ทั้ง 20 อำเภอ จำนวน 5,484 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องกักตนเองตามระยะเวลาที่แพทย์กำหนด หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้นำเจลล้างมือ "สยามกลิตเตอร์ 1957" ซึ่งเป็นบริษัทในส่วนพระองค์ของ ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี) มาจำหน่ายให้กับสมาชิก ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป ได้ใช้เจลล้างมือคุณภาพดี ราคายุติธรรมในช่วงวิกฤตโควิดเช่นนี้ รายได้ส่วนหนึ่งทูลถวายเพื่อนำไปใช้ในมูลนิธิส่วนพระองค์ ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนสมาชิก ท่านที่สนใจ สนับสนุนเจลล้างมือได้ที่ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี

           ภาคธุรกิจจังหวัด ยังคงมีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง โดย นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ได้มีการประชุมหารือเพื่อพิจารณาการสร้างทางรถไฟจากย่าน CY สถานีหนองตะไก้ถึงจุดเชื่อมต่อกับนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ซึ่งเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี คาดว่าในระยะเวลาอันใกล้นี้ จะมีความคืบหน้าการจัดสร้างต่อไป โดยรายละเอียดข่าวสารมีให้ติดตามได้แล้วในวารสารหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ฉบับนี้