194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เดือนตุลาคม 2563

เดือนตุลาคม 2563

          เดือนตุลาคมเป็นเดือนที่เริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ ตามปฏิทินการดำเนินงานของส่วนราชการ การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงตำแหน่งใหม่ จังหวัดอุดรธานีมีผู้เกษียณอายุราชการผู้โยกย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่เช่นกัน รวมทั้งตำแหน่งสำคัญอย่างยิ่งของจังหวัด คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี โดย นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองปลัดกระทรวงมหาดไทย" และได้เดินทางเข้ารับตำแหน่งในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ซึ่งท่านได้ส่งท้ายผลงานให้กับจังหวัดอุดรธานี คือ การรับรางวัล "จังหวัดสะอาด" จากกระทรวงมหาดไทย พร้อมเงินรางวัล 1 ล้านบาท และได้มอบเกียรติบัตร "จังหวัดสะอาด" ให้กับหน่วยงานในจังหวัดอุดรธานี พร้อมขยายผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

          ในส่วนของ "พ่อเมืองคนใหม่" นั้น นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี" และเข้ารับตำแหน่งในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ขอแสดงความยินดีกับทั้งสองท่าน และขอต้อนรับพ่อเมืองอุดรธานีคนใหม่ คาดหวังว่าจังหวัดอุดรธานี จะได้รับนโยบาย และการดำเนินงานใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อจังหวัดอุดรธานีต่อไป

oct

          เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้จัดประชุมใหญ่สมาชิกสามัญประจำปี 2562 หลังจากเลื่อนการประชุมจากเดือนมีนาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 โดยการจัดประชุมครั้งนี้เป็นการแถลงผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา รวมทั้งการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน แนวทางการผลักดัน พัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดของหอการค้า รวมทั้งเปิดโอกาสให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ซึ่งการประชุมครั้งนี้สมาชิกหอการค้าฯ ให้ความสำคัญเข้าร่วมประชุมค่อนข้างมาก นอกจากนี้ หอการค้าฯ ยังได้เข้าร่วมประชุมหอการค้ากลุ่มจังหวัดอีสานบน 1 ประชุมระดมความคิดเห็นแก้ไข ผลักดัน เศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด พร้อมติดตามความคืบหน้าโครงการตามมติ ครม.สัญจร โดยเฉพาะในประเด็นข้อเรียกร้องขอให้เปิดด่านการค้าชายแดน ซึ่งผู้ประกอบการค้าชายได้รับผลกระทบจากการปิดด่านค่อนข้างมาก โดยได้เสนอให้ผู้ประกอบการสามารถเดินทางติดต่อค้าขาย ทำธุรกิจระหว่างกันได้ โดยให้ยื่นหนังสือรับรองทางการแพทย์ตามมาตรฐานความปลอดภัยทางสาธารณสุข ส่วนในภาคการค้าชายแดนไทยกับสปป.ลาว จากผลกระทบของสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ภาพรวมการส่งออกชายแดนไทย-ลาว 7 เดือนแรก ปี 63 มูลค่าลดลงกว่า 12.49% สินค้าส่งออกบางรายการสามารถขยายตัวได้ผู้ประกอบการส่งออกของไทย ต้องปรับตัวต่อวิถีการขนส่งข้ามแดนที่ปรับเปลี่ยนสู่วิถีใหม่ จนกว่าสถานการณ์โรคระบาดจะคลี่คลายควบคู่กับการบริหารต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
ภาคการลงทุนและอุตสาหกรรม กนอ.ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้านิคมฯ อุดรธานี ซึ่งโครงการฯ ได้พัฒนาพื้นที่เกินครึ่งคาดสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2564 ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคมนี้ วารสารการเงินการธนาคาร จัด Money Expo Udonthani 2020 งานมหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 8 ซึ่งขนทัพโปรโมชั่นทางการเงินการลงทุนครบวงจร พร้อมเงื่อนไขที่ดีที่สุดสู่ชาวอุดรธานีและภาคอีสานตอนบน และกรมการขนส่งได้เปิดประมูลหมายเลขทะเบียนรถ หมวดอักษร กอ "ก้าวหน้าร่ำรวย อำนวยโชคลาภ" ยอดประมูลรวมกว่า 17 ล้านบาท นำรายได้เข้ากองทุน กปถ. เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้

          ส่งท้ายด้วย สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกหอการค้าฯ ที่ดาวโหลดแอพพลิเคชั่น "TCC CONNECT" บัตรสมาชิกหอการค้าฯ รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะมีสิทธิประโยชน์มากมายทั้งการบริการหอการค้า สิทธิประโยชน์ ของดีประจำจังหวัด และไม่พลาดข่าวสารและกิจกรรมดีๆ ที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ โดยในวารสารหอการค้าฯ ฉบับนี้ หอการค้าฯ ได้แนะนำร้านค้าที่มอบสิทธิประโยชน์ให้สมาชิกได้รับทราบและแสดงบัตรเมื่อเข้าซื้อสินค้าหรือบริการเพื่อรับส่วนลดตามเงื่อนไขที่กำหนด รายละเอียดทั้งหมดมีให้ติดตามได้แล้วในวารสารหอการค้าฯ ฉบับนี้