194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เดือนพฤศจิกายน63

เดือนพฤศจิกายน63

         หอการค้าฯ กำหนดเปิดตัว YEC รุ่น 5 หลังจากที่เปิดรับสมัครนักธุรกิจรุ่นใหม่ ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพ รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายระหว่างนักธุรกิจ โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมเปิดตัวในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 และได้เปิดโอกาสให้ YEC รุ่นพี่ เข้ามาสานสัมพันธ์นักธุรกิจรุ่นน้อง เพื่อเป็นพี่เลี้ยง ถ่ายทอดประสบการณ์การทำธุรกิจ การพัฒนาเครือข่าย พัฒนาศักยภาพที่ควบคู่กับความรับผิดชอบทางสังคม ภายในงานหอการค้าฯ ยังจัดให้มีการบรรยายพิเศษจากรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และรับฟังโอวาทจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ในการให้แนวคิด แก่นักธุรกิจรุ่นใหม่ในการทำงานผลักดันเศรษฐกิจและสังคม

         โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ได้เวียนมาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในปีนี้ถือเป็นปีที่ 13 ของการจัดงาน โดยยังคงเป็นความร่วมมือระหว่างหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดติวเข้มให้กับเยาวชนจังหวัดอุดรธานี ในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เปิดโอกาสให้กับนักเรียนในภูมิภาคได้สานความฝันในการเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยในฝัน การจัดโครงการในครั้งนี้ เปิดรับนักเรียนเข้าร่วมโครงการไม่เกิน 3,000 คน สถาบันการศึกษาหรือผู้ปกครองที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี

 tue64-5

        ปลายเดือนที่ผ่านมา คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน หรือ กกร.อุดรธานี ได้จัดประชุมขึ้น เพื่อถกประเด็นเศรษฐกิจภาพรวมของจังหวัด โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 สถานการณ์ทางการเมือง และภาคแรงงาน เช่น การสนับสนุนภาครัฐในการ Reskill-Upskill ให้แรงงานเพื่อตอบโจทย์อนาคตของประเทศไทย รักษาการจ้างงานเดิมของสถานประกอบกิจการโรงแรมและธุรกิจท่องเที่ยว และมาตรการส่งเสริมการจ้างงานสำหรับนักศึกษาจบใหม่ และมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐ การช่วยเหลือ SMEs หลังมาตรการพักชำระหนี้สิ้นสุดลง การชะลอการคืนเงินกู้โดยขอให้ครอบคลุมตามความเหมาะสมของผู้ประกอบการแต่ละประเภท
ด้านการพัฒนาเมืองที่นำไปสู่การอำนวยความสะดวกในภาคการค้าการลงทุนของภาคอีสานและอุดรธานี ได้มีการประชุมกลุ่มย่อยงานออกแบบรายละเอียดงานโยธา โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) ซึ่งจะเชื่อมโยงเมือง การเดินทาง และพัฒนาเมืองสำคัญในภูมิภาคเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ กระตุ้นการลงทุน ยกระดับรายได้ของประเทศ

         ภาคธุรกิจในจังหวัดอุดรธาน ห้างเซ็นทรัล และห้างโรบินสัน ได้ยกระดับภาพลักษณ์ใหม่ให้เป็น ห้างเซ็นทรัล ปรับบิสสิเนสโมเดลเพื่อให้สอดรับกับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในจังหวัด เพื่อให้เป็นที่สุดของดีพาร์ทเม้นสโตร์ ที่ครบครัน รองรับความต้องการของผู้บริโภค นอกจากนี้ นักธุรกิจท้องถิ่นอย่างเวสป้าเจียงอุดร ได้แกรนด์โอเพนนิ่ง ร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์สกูตเตอร์ แบรนด์ Vespa สาขาแรกของบริษัทฯ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นภาคการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่ให้กลับมาคึกคักได้อีกทางหนึ่ง