194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

กุมภาพันธ์ 2551

ลดพลังงานหน้าที่ใคร....

          ในปัจจุบันหากพูดถึงประเด็นร้อนแรง  และทุกคนให้ความสนใจมากที่สุด คงหนีไม่พ้นเรื่องราคาน้ำมันและสภาวะโลกร้อน เป็นปัญหาใหญ่ที่กระทบกันถ้วนหน้ารองจากด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม รายได้ค่าครองชีพ สิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเปลี่ยนไป เทคโนโลยีและความสะดวกสบายเข้ามาอยู่ในชีวิตคนเรามากขึ้น ล้วนมีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง รถยนต์กลายเป็นสิ่งเสพติดที่ต้องมีประจำบ้านในทัศนะของหลายๆ คน   การใช้พลังงานจึงต้องเพิ่มขึ้นตาม ที่ผ่านมาเราเคยคิดว่าพลังงานบนโลกใช้ยังไงก็ไม่มีหมด  แต่เมื่อพฤติกรรมการบริโภคของคนเปลี่ยนไป ประชากรโลกเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว ปัญหาใหญ่ก็เกิด พลังงานไม่พอใช้ ต้องหาพลังงานอื่นมาทดแทน  แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำได้ในห้วงระยะเวลาอันสั้น ล้วนใช้ระยะเวลาเป็นอย่างมาก สรุปแล้วตอนที่รอการหาหรือพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างอื่นอยู่นี้ ก็ยังจำเป็นต้องใช้น้ำมัน ใช้ไฟฟ้าอยู่ ใช้อย่างไรจะพอ? จึงจำเป็นก็ต้องลด  เพื่อให้ใช้ได้นานขึ้น 

 

          ภาครัฐเองพยายามกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกในการลดพลังงาน หลังๆ ก็เริ่มมีบังคับกันหลายข้อ หาวิธีกันต่างๆ นาๆ หากว่าไปแล้วก็แปลก การลดในสภาวะที่ปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นทุกวัน จะโทษคนใช้ก็ไม่ถูกคนใช้ก็ใช้ตามที่ผลิตมาให้ใช้ ถ้าไม่มีให้ใช้ก็ไม่ใช้ แต่พอใช้แล้วก็ขาดไม่ได้ จังหวัดอุดรธานี เองก็มีปริมาณการใช้รถใช้พลังงานมากพอสมควร ส่วนที่ใช้เพราะความจำเป็นจริงๆ ก็คงไม่ว่าอะไร แต่บางอย่างที่ไม่ควรใช้ก็ยังมีอยู่  คงต้องให้เวลาในการปรับตัวพอสมควร องค์กรหอการค้าเองได้พยายามลดการใช้พลังงาน มีการจัดตั้ง คณะกรรมการด้านพลังงาน เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนการลดใช้พลังงานลง และมีหลายๆ หน่วยงานได้มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง เช่น เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กระทรวงพลังงาน ได้มาจัดการสัมมนาอบรม ณ จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้ความรู้กับประชาชนในท้องถิ่นได้เห็นถึงความสำคัญในการลดการใช้พลังงาน สงวนไว้ใช้ในอนาคตให้นานที่สุด ในโอกาสนี้ก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนได้ช่วยกันคิดและหาวิธีลดการใช้พลังงาน  เพราะสิ่งต่างๆ จะสำเร็จได้ต้องเกิดจากความร่วมมืออย่างจริงจัง