หน้าแรก หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถาบันศึกษา งานเอกชน/บริษัท งานอื่นๆ ลงประกาศงาน
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

1. อาจารย์ ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- ได้รับเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.75
- ได้รับเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.50
- ผู้สำเร็จจากโปรแกรมการศึกษาแบบมีวิทยานิพนธ์ และมีประสบการณ์ด้านการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. อาจารย์ ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์
- วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาคณิตศาสตร์
- ได้รับเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.75
- ได้รับเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.50
- ผู้สำเร็จจากโปรแกรมการศึกษาแบบมีวิทยา นิพนธ์ และมีประสบการณ์ด้านการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. อาจารย์ ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาการศึกษาปฐมวัย
- ได้รับเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.75
- ได้รับเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.50
- ผู้สำเร็จจากโปรแกรมการศึกษาแบบมีวิทยา นิพนธ์ และมีประสบการณ์ด้านการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. อาจารย์ ประจำสาขาวิชาบริหารการศึกษา
- วุฒิปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา
ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://www.ksu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-4360-2033-43 ต่อ 212, 08-8326-5254
เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นในการสมัคร
- ใบสมัครที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์ 1 ฉบับ
- ใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก อย่างละ 1 ฉบับ
- ปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือใบรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ และได้รับการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาจากสภาของสถานศึกษา เรียบร้อยแล้ว 1 ฉบับ
- ใบสำคัญทางทหาร (สด.8/สด.43) สำหรับผู้สมัครเพศชาย พร้อมภาพถ่าย จำนวน 1 ฉบับ
- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาน 1 ฉบับ
- สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ
ค่าธรรมเนียมคัดเลือก คนละ 200 บาท
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 17 พฤษภาคม 2553 ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://www.ksu.ac.thลงประกาศ เมื่อ 09/05/2010+ ตำแหน่งงาน งานราชการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานรัฐ งานรัฐบาล ล่าสุด 10 ประกาศหางาน
23000 บริษัท แกรนด์เฟรม จำกัด ต้องการรับสมัครพนักงานดังนี้
22999 โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง เขตสามเสน รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 ตำแหน่ง
22998 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ขยายเวลาเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักบริหาร
22997 โรงเรียนชำนิเทคโนโลยี รับสมัคร ครู (ธุรการ, ทะเบียน, พัสดุ, ขับรถ, )
22996 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ถนนนวมินทร์ ซอย 72 รับสมัครครูพี่เลี้ยงประจำห้องเรียน EP
22995 กรมส่งเสริมการส่งออก รับสมัคร นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรีโท
22994 บริษัท แอล.เอ. โมบาย จำกัด ต้องการรับสมัครพนักงานดังนี้
22993 อีฟ โรเช ต้องการรับสมัครพนักงานดังนี้
22992 บริษัท ดีสเพลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ต้องการรับสมัครพนักงานดังนี้
22991 บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด ต้องการรับสมัครพนักงานดังนี้

+ ตำแหน่งงาน งานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ล่าสุด 5 ประกาศหางาน

+ ตำแหน่งงาน งานสถานศึกษา อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ อัตราจ้าง ล่าสุด 5 ประกาศหางาน

+ ตำแหน่งงาน งานบริษัท งานเอกชน พนักงานบริษัท ล่าสุด 5 ประกาศหางาน

+ ตำแหน่งงาน อื่นๆ ล่าสุด 5 ประกาศหางาน