หน้าแรก หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถาบันศึกษา งานเอกชน/บริษัท งานอื่นๆ ลงประกาศงาน
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ร.พ.พัทลุง รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว 6 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลพัทลุง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลพัทลุงเพื่อบรรจุในอัตราว่างตำแหน่ง่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ตำแหน่งที่รับสมัคร
นักวิชาการสาธารณสุข อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,030 บาท
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,935 บาท
- วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
พนักงานธุรการ อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,575 บาท
- วุฒิม.6 หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
พนักงานบริการ อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,575 บาท
- วุฒิม.6 หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
พนักงานทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,575 บาท
- วุฒิการศึกษาภาคบังคับ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,575 บาท
- วุฒิม.6 หรือเทียบเท่า
หลักฐานการสมัคร
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
- สำเนาวุฒิการศึกษา (ฉบับภาษาไทย) จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล จำนวน 1 ฉบับ
- ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร มีใบ สด.43 หรือ ใบ สด.8 จำนวน 1 ฉบับ
กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ (ตึกอำนวยการชั้น 2) โรงพยาบาลพัทลุง ผู้สมัครสามารเลือกสมัครตำแหน่งที่มีคุณสมบัติที่ตรงตามประกาศได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสสอบคัดเลือก ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 ณ ป้ายประกาศรับสมัครงาน โรงพยาบาลพัทลุง (ตึกอำนวยการชั้นล่าง) หรือทาง http://www.ptlhosp.go.th
ลงประกาศ เมื่อ 18/11/2010+ ตำแหน่งงาน งานราชการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานรัฐ งานรัฐบาล ล่าสุด 10 ประกาศหางาน
23000 บริษัท แกรนด์เฟรม จำกัด ต้องการรับสมัครพนักงานดังนี้
22999 โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง เขตสามเสน รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 ตำแหน่ง
22998 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ขยายเวลาเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักบริหาร
22997 โรงเรียนชำนิเทคโนโลยี รับสมัคร ครู (ธุรการ, ทะเบียน, พัสดุ, ขับรถ, )
22996 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ถนนนวมินทร์ ซอย 72 รับสมัครครูพี่เลี้ยงประจำห้องเรียน EP
22995 กรมส่งเสริมการส่งออก รับสมัคร นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรีโท
22994 บริษัท แอล.เอ. โมบาย จำกัด ต้องการรับสมัครพนักงานดังนี้
22993 อีฟ โรเช ต้องการรับสมัครพนักงานดังนี้
22992 บริษัท ดีสเพลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ต้องการรับสมัครพนักงานดังนี้
22991 บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด ต้องการรับสมัครพนักงานดังนี้

+ ตำแหน่งงาน งานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ล่าสุด 5 ประกาศหางาน

+ ตำแหน่งงาน งานสถานศึกษา อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ อัตราจ้าง ล่าสุด 5 ประกาศหางาน

+ ตำแหน่งงาน งานบริษัท งานเอกชน พนักงานบริษัท ล่าสุด 5 ประกาศหางาน

+ ตำแหน่งงาน อื่นๆ ล่าสุด 5 ประกาศหางาน