หอการค้า จังหวัดอุดรธานี คลิก!
   หน้าแรก หอการค้า จังหวัดอุดรธานี arrow ข่าวประชาสัมพันธ์หอการค้า อุดรธานี

เมนูหลัก

ขาวสารหอการค้า

  • ดาวน์โหลดใบสมัครหอการค้า และสิทธิประโยชน์ของหอการค้า
เข้าระบบ สำหรับคณะกรรมการหอ

ข่าวประชาสัมพันธ์หอการค้า อุดรธานี

<p align="center"> <strong><span style="font-size: 12pt">พม.ชวนประกวดหนังสั้นและมาสคอต &ldquo;รณรงค์ต่อต้านขบวนการค้ามนุษย์&rdquo;</span></strong> </p> <p> <span style="font-size: 10pt"></span> </p> <p> <span style="font-size: 10pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;วันที่ 25 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุม 1 อาคาร 60 ปี บ้านราชวิถี นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานแถลงข่าว &ldquo;โครงการประกวดหนังสั้นและออกแบบมาสคอตรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์&rdquo; ภายใต้แนวคิด &ldquo;รวมพลังคนไทยทั้งชาติ ร่วมต่อต้านขบวนการค้ามนุษย์&rdquo; เพื่อเชิญชวนประชาชนที่สนใจ ส่งผลงานภาพยนตร์สั้นและออกแบบมาสคอต ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ เข้าประกวดชิงเงินรางวัล รวมมูลค่ากว่า 170,000 บาท โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 16-20 พฤษภาคม 2554</span> </p> <p> <span style="font-size: 10pt"></span> </p> <p align="center"> {mosimage} </p> <p> <span style="font-size: 10pt"></span> </p> <p> <span style="font-size: 10pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์</strong> กล่าวว่า จากการที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) ได้ประกาศยืนยันภารกิจของประเทศไทยในการต่อต้านขบวนการค้ามนุษย์ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553 จะเห็นได้ว่าทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐหรือเอกชนได้ผนึกกำลังในการดำเนินการ เพื่อขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการป้องกัน การคุ้มครอง หรือการปราบปรามดำเนินคดี เป็นต้น ในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ได้มีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการดำเนินการ ทั้งเชิงป้องกันและคุ้มครองผู้เสียหาย รวมทั้งความร่วมมือในกระบวนการยุติธรรม สำหรับโครงการปัจจุบันที่ได้ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ คือโครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ภายใต้หัวข้อ รวมพลังคนไทยทั้งชาติ ร่วมต่อต้านขบวนการค้ามนุษย์ ซึ่งมีกิจกรรมที่สำคัญ เช่น การจัดกิจกรรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายนักเรียน และผู้นำภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดที่มีความเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ ใน 4 ภาค 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี อุดรธานี เชียงราย และครั้งสุดท้ายจะจัดในวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 ที่จังหวัดสงขลา ทั้งนี้เพื่อต่อยอดความรู้ให้เป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่ต่อไป<br /> &nbsp;&nbsp;นายอิสสระ กล่าวต่อว่า สำหรับกิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้นและมาสคอตนี้ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาหรือประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสถ่ายทอดแนวความคิดอย่างอิสระ ในการมีส่วนร่วมรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ เพื่อชิงเงินรางวัล รวมมูลค่ากว่า 170,000 บาท เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 16-20 พฤษภาคม 2554 โดยการประกวดภาพยนตร์สั้น ความยาวไม่เกิน 5 นาที เนื้อหาให้เน้นถึงการรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 60,000 บาท รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 40,000 บาท รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 30,000 บาท รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท สำหรับการประกวดการออกแบบมาสคอตซึ่งเป็นสัญลักษณ์ ต่อต้านขบวนการค้ามนุษย์ ภายใต้แนวคิด รวมพลังคนไทยทั้งชาติ ร่วมต่อต้านขบวนการค้ามนุษย์ โดยมีเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศ 1 รางวัล เป็นเงิน 10,000 บาท ทุกรางวัลจะได้รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงฯด้วย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ </span><a href="http://www.1300-shortfilmcompetition.com/"><span style="font-size: 10pt">www.1300-shortfilmcompetition.com</span></a><span style="font-size: 10pt"> หรือขอรับใบสมัครด้วยตัวเองที่กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (ภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี) เลขที่ 255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โดยจะประกาศผลรางวัลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2554 สามารถตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่ </span><a href="http://www.1300-shortfilmcompetition.com/"><span style="font-size: 10pt">www.1300-shortfilmcompetition.com</span></a><span style="font-size: 10pt"> <br /> </span> </p> <p align="right"> <span style="font-size: 10pt">ข้อมูลจาก... ไทยพีอาร์</span> </p> <p> <span style="font-size: 10pt"></span> </p>
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 31 - 40 จาก 256
Close หอการค้า จังหวัดอุดรธานี คลิก!