หอการค้า จังหวัดอุดรธานี คลิก!
   

เมนูหลัก

ขาวสารหอการค้า

  • ดาวน์โหลดใบสมัครหอการค้า และสิทธิประโยชน์ของหอการค้า
เข้าระบบ สำหรับคณะกรรมการหอ
ททท. เชิญร่วมงาน ?มรดกโลกบ้านเชียง? พิมพ์ อีเมล์
ททท. เชิญร่วมงาน “มรดกโลกบ้านเชียง”

           ททท. สำนักงานจังหวัดอุดรธานี เชิญร่วมงาน “มรดกโลกบ้านเชียง” ประจำปี 2551 ชมขบวนแห่อารยธรรมมรดกโลกบ้านเชียงสุดยิ่งใหญ่ ชมนิทรรศการ “พระมหากษัตริย์กับการอนุรักษ์มรดกไทย”

          นางธัญภา นิโครธานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุดรธานี เปิดเผยว่า จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ อำเภอหนองหาน เทศบาลตำบลบ้านเชียงและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัดงาน “มรดกโลกบ้านเชียง” ประจำปี 2551 ขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2551 ณ บริเวณเมืองมรดกโลกบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี   

         “แหล่งมรดกโลกบ้านเชียง” ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ลำดับที่ 359 จากองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2535 เนื่องจากมีความสำคัญในฐานะที่เป็นแหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์แห่งแรก ที่มีความสำคัญในแถบเอเชียอาคเนย์ เพราะมีขั้นตอนและวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมที่ยาวนานที่สุด เป็นแหล่งที่พบว่ามีการทำสำริด เหล็ก และเครื่องประดับโลหะบ้านเชียงรุ่นแรก ที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาเทคโนโลยีระดับท้องถิ่น พบภาชนะทั้งหลายขูดขีดขัดมัน ลายเขียนสีแดงอันเลื่องลือจำนวนมาก และหลักฐานการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เก่าแก่แห่งหนึ่ง ทำให้ “แหล่งมรดกโลกบ้านเชียง” เป็นแหล่งอารยธรรมโบราณที่สำคัญล้ำค่าที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก
 

Image

           การจัดงาน “มรดกโลกบ้านเชียง” ประจำปี 2551 นี้ จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจหลายกิจกรรม คือ ขบวนแห่อารยธรรมมรดกโลกบ้านเชียงสุดยิ่งใหญ่ 9 ขบวน การจัดนิทรรศการ “พระมหากษัตริย์กับการอนุรักษ์มรดกไทย” การแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านไทยพวน การจัดท่องเที่ยว “ออนซอนบ้านเชียง ขี่เกวียนชมเมือง” การแข่งขันไถนานานาชาติ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง ร่วมรับประทานอาหารเย็น “ซุมพาแพลงอีสาน” การจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกจากเมืองมรดกโลก และการแดสงมหรสพสมโภชตลอดการจัดงาน ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานอุดรธานี โทร. 0 4232 5406-7 ได้ทุกวัน

 

Comments
เขียนข้อความใหม่Search
Only registered users can write comments!
 
Close หอการค้า จังหวัดอุดรธานี คลิก!