หอการค้า จังหวัดอุดรธานี คลิก!
   หน้าแรก หอการค้า จังหวัดอุดรธานี arrow test02 arrow นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย

เมนูหลัก

ขาวสารหอการค้า

  • ดาวน์โหลดใบสมัครหอการค้า และสิทธิประโยชน์ของหอการค้า
เข้าระบบ สำหรับคณะกรรมการหอ
นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย พิมพ์ อีเมล์
ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี

Image

 

 ชื่อ  นายสวาท  ธีระรัตนนุกูลชัย
   
 วุฒิการศึกษา  - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
      หลักสูตร ป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.) รุ่นที่ 20
   - ปริญญาโท รัฐประศาสนสตร์ สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
   - ปริญญาตรี  ศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
   - อนุปริญญา ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
   - มัธยมศึกษาตอนปลาย  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดอุดรธานี
   
 ชื่อวิสาหกิจ  บริษัท เอ็งจุ่งฮวด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (เทเลวิซ สาขาอุดรธานี)
 ตำแหน่ง  ประธานบริหาร
 ที่อยู่  12/3-4 ถ.พานพร้าว ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
   
 การศึกษาดูงาน-อบรม
ได้รับเชิญจาก AIS (CEBIT 2005:AIS DELER - MAIN GROUP) เพื่อร่วมงานแสดงสินค้าด้านเทคโนโลยี และสารสนเทศและโทรคมนาคม เมือง ฮันโนเวอร์น ประเทศเยอรมันนี ฯลฯ
  หลักสูตร Telewiz Management Program (TMP) แผนธุรกิจ แผนยุทธศาสตร์ จัดโดย AIS
  หลักสูตร Advance Management Program (AMP) ยุทธศาสตร์การบริหารธุรกิจ CEO จัดโดย AIS
   หลักสูตร The 1st International Conference On ICT Solutions จัดโดย กระทรวง ICT
  สัมมนาโดย รกษาการ รมว.กระทรวงไอซีที นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี
 ประวัติการทำงาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็งจุ่งฮวด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (เทเลวิซ สาขาอุดรธานี)
  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็งจุ่งฮวด เทรดดิ้ง จำกัด
  กรรมการบริหาร หจก.อุดรเอ็งจุ่งฮวด
  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทู วัน เรคคอร์ด จำกัด
  เจ้าของกิจการ บริษัทในเครือ เอ็งจุ่งฮวดกรุ๊ป
 กิจกรรมทางสังคม  ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี 3 วาระ ปีบริหาร 2548-2551 และปีบริหาร 2554-55
   อดีตนายกสโมสรโรตารี่หมากแข้งจังหวัดอุดรธานี ปีบริหาร 2538-2539
   สมาชิกกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดงจังหวัดอุดรธานี (อส.)
   สมาชิกสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (ATSME)
   ผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดหนองบัวลำภู แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 
   อดีตคณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่า

 

             

 

Image
      

 

Comments
เขียนข้อความใหม่Search
Only registered users can write comments!
 
Close หอการค้า จังหวัดอุดรธานี คลิก!